Sitemap

Home
      - Waarom reactiveren IJ-R?
Welkomsttekst
      - NL
      - EN
      - DE
      - FR
Introductie
      - Samenwerkingsverband
      - Wat is de IJzeren Rijn?
Chronologisch overzicht
      - Tunnelplan IJzeren Rijn
      - Kansen personenvervoer
      - Tweede kamer debatteert
      - Tijdelijk rijden
      - Samenwerkingsverband
      - Rijden over traject
      - Minister presenteert
      - Quick-scan Provincie
      - Rapport Duitsland
      - Actualisatie prognoses
      - Actualisatie
      - Belgen laten
      - Debat Cranendonck
      - Politiek debat Weert
      - Ontheffing minister LNV
      - Vergunning ProRail
      - Commissie actualiseert
      - Minister ontvangt
      - Weert verzet zich
      - Hof van Arbitrage
      - Europees Hof krijgt
      - Samenwerkingsverb. effect
      - Samenwerkingsverband IJ-R
      - Trajectnota/MER
      - Memorandum
      - Minister-president
      - België verzoekt Nederland
      - Mate van gebruik 1991
      - Mate van gebruik 1914
      - Start bouw IJzeren Rijn
      - Scheidingsverdrag
      - besluiten na sept 2008
      - brieven standpunt SWV
      - Reactie op Tunnelplan
      - 2009-02-06 A.O. V&W
      - Uitspr. RvS inzake NB-wet
      - IJzeren Rijn tweesporig e
      - Politiek debat Weert 2009
      - conclusies COD uitgelekt
      - MKBA openbaar
      - ontwikkelingen 2010
      - ontwikkelingen 2011
      - Procedure NBwet 2012
Documentenarchief
      - Media & publicaties
            - Krantenartikelen
                  - 07-05-18 Wallonie vindt
                  - 07-04-20 Belgen gaan dage
                  - 07-04-20 Werkgroep legt
                  - 07-04-19 Zeven treinen
                  - 07-04-19 Geen studie
                  - 07-04-18 Samenwerkingsver
                  - 07-03-07 IJ-R standpunt
                  - 07-01-25 Over een week is
                  - 06-12-20 Minister smeekt
                  - 06-12-20 Smeekbede Peijs
                  - 06-11-22 30.000 handtek
                  - 06-11-22 Kamerleden in
                  - 06-11-22 Prorail Minister
                  - 06-11-15 Weert bereikt
                  - 06-11-15 IJzeren Rijn kom
                  - 06-11-08 Debat met kamer
                  - 06-10-18 Balkenende en Pe
                  - 06-10-18 Gemeenten tegen
                  - 06-10-11 IJzeren Rijn laa
                  - 06-10-11 Balkenende zaait
                  - 06-10-11 IJzeren Rijn bre
                  - 06-10-04 Nieuwe Oude IJ-R
                  - 06-10-04 Premier mengt
                  - 06-10-01 artikel IJ-R
                  - 06-09-29 CDU tegen hergeb
                  - 06-09-27 Campagne Wakker
                  - 06-09-20 De IJzeren Rijn
                  - 06-09-20 IJzeren Rijn kan
                  - 08-04-10 Vragen in Europe
            - Persberichten
                  - 07-04-19 Uitspraak minist
                  - 07-02-28 Brede motie tege
                  - 07-02-09 Politiek debat
                  - 07-01-16 Debat Weert uitg
                  - 06-12-12 Gemeenten bieden
                  - 06-11-15 Gemeenten blij
                  - 06-10-31 Tentoonstelling
                  - 06-10-21 Na een week al
                  - 06-06-15 Werkzaamheden
                  - 06-06-14 Gemeenten starte
                  - 06-06-14 Weert verzoekt
                  - 06-03-30 Neen tegen een
                  - 06-03-30 Gemeenten vinden
                  - 05-12-19 Kamerlid Jos Hes
                  - 05-10-27 Zeven gemeentenb
                  - 05-10-25 Gouverneur Friss
                  - 05-10-21 IJzeren Rijn ple
                  - 05-07-14 Cranendonk en We
            - Radio & televisie
            - Publicaties
                  - College van B&W wordt ges
                  - Folders en raamposter
                  - Aankondiging brief Kamer
                  - Infokrant ik lig wakker
                  - Negatieve gevolgen voor i
                  - Gemeente op zijspoor
      - Brieven
            - Briefwisseling min. V&W
            - Overige briefwisseling
      - Procedure
            - Gehele Tracé IJzeren Rijn
                  - Abitrage en COD
                  - Reactiveringsproces
                        - 2007-04-10 Petitie
                        - 2007-03-07 Concept Motie
                        - 2005-02-10 Open brief
                        - Open brief Minister
            - Rijntracé Budel - Weert
                  - Flora- en Faunawet
                  - Natuurbeschermingswet
      - Verdragen / Tractaten
            - IJzeren Rijn verdrag
      - Studie / Onderzoeken
            - Actualisatie A67
            - Onderzoek Fenix
            - Quickscan N280-A52
            - Kwaliteit treinpaden
            - Vervoersprognose TNO
            - Vervoersprognoses
            - Grenzuberschreitender
            - Schetsboek overzichtskaar
            - Schetsboek
            - Onderzoek effecten
            - Memorandum Van der Biezen
            - Tunnelplan IJzeren Rijn
            - IOK De Kempen
      - Presentaties / Toespraken
      - Overige documenten
Acties
      - Debat kamerleden
            - Inleiding debat 1
            - Inleiding debat 2
            - Inleiding debat 3
            - Inleiding debat 4
            - Inleiding debat 5
            - Debat 1
            - Debat 2
            - Debat 3
            - Debat 4
            - Debat 5
            - Debat 6
            - Debat 7
            - Debat 8
            - Debat 9
            - Debat 10
            - Debat 11
            - Debat 12
            - Debat 13
            - Debat 14
      - Debat Provinciale Staten
            - Welkom burgemeester
            - Inleiding gespreksleider
            - Presentatie IJzeren Rijn
            - Aankondiging panelleden
            - Goederenvervoer
            - Ingebruikname Budel-Weert
            - Arbitage COD
            - Geen salamitactiek
            - Goederenvervoersproblemat
            - Motie toekomstvaste spoor
            - Personenvervoer
            - Economische ontwikkelinge
            - Mogelijkheden schadeclaim
            - Aanvulling op de motie
            - IJ-R coalitiebespreking
            - Opmerking inspreker
            - Verdeling financiele
            - Afsluiting Burgemeester
Wandelingen
      - Wandeling Weert
            - Inleiding
            - Bezienswaardigheden
                  - A:Station Weert
                  - B:Tunnel Louis Regoutstr
                  - C:Spoorberg
                  - D:Spoorbrug
                  - E:Aftakking IJzeren Rijn
                  - F:Kazamat Peel-Raam Linie
                  - G:Spoorwegviaduct
                  - H:Urnenveld Boshoverheide
                  - I:Spoorwegovergang
                  - J:''De Weerterbergen''
                  - K:Veldkruis Blaakvenweg
                  - L:O.L. Vrouw kapel
                  - M:Odakapel&Boshoverschans
                  - N:Oude industrie-terrein
                  - O:Voormalig Station Weert
      - Wandeling Meinweg
            - Wandelingen
                  - 1 Hotel Sankt Ludwig
                  - 2 Grens NL - DL
                  - 3 Dalheimer Mühle
                  - 4 Sechseichen
                  - 5 Anti-tankgracht WOII
                  - 6 Kerkhof en kapel
                  - 7 Graf Noorse piloot
                  - 8 Station Vlodrop
      - Wanderung Meinweg
            - Wanderroute
                  - 1 Dalheimer Mühle
                  - 2 Sechseichen
                  - 3 Panzergraben
                  - 4 Friedhof und Kapelle
                  - 5 Grab des norwegischen
                  - 6 Station Vlodrop damals
                  - 7 Hotel Sankt Ludwig
                  - 8 Grenze zwischen Deutsch
      - Video wandeling Meinweg
      - Video Wanderung Meinweg
Contact & links
      - Contactformulier
      - Links

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven