Onderzoek naar mogelijkheden Fenix-spoorlijn

“FENIX rail” is bedacht en ontworpen door RiverToSuccess. RiverToSuccess is een multidisciplinair adviesbureau dat kan opereren van de fase van conceptontwikkeling tot en met realisatie; zie ook op: www.rivertosuccess.nl. In voorkomende gevallen opereert RTS in haar uiteenlopende projecten in financiële zin op een risicodragende wijze (zoals bijvoorbeeld inzake het FENIX rail-project). In het FENIX-project – sedert 2003 – worden door RiverToSuccess drie hoofdpartijen ...
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven