Vervoersprognose IJzeren Rijn TNO Leuven

Een Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (opgericht door België en Nederland) heeft als opdracht een gezamenlijk advies te formuleren over de raming van de omvang van de kosten voor Nederland en voor België die de reactivering van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied met zich meebrengt. Om dit advies te kunnen formuleren werd onder andere een nieuwe vervoerprognose gemaakt. In deze notitie worden de aannames, de methode, de scenario’s ...    

 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven