Debat Kamerleden 13-11-2006

Politiek debat “Kleur bekennen”

In De academie voor dans en muziek te Weert heeft in het kader van het actieprogramma “Ik lig wakker van de IJzeren Rijn” maandag 13 november het politieke debat “Kleur bekennen” plaatsgevonden. Aan dit debat hebben de landelijke kamerfracties van CDA, PvdA, SP, VVD, Groen links en D66 deelgenomen.

Tijdens dit debat is duidelijk gebleken dat alle fracties tegen een IJzeren Rijn over het “Historische tracé” zijn. Internationaal zal het transport van goederen vanuit Antwerpen naar het Duitsland onderzocht moeten worden, waarbij de havens van Antwerpen en Rotterdam Europees gezien moeten worden. Het debat kan in 10 statements worden samengevat:

 1. unaniem nee tegen nu, tijdelijk en uberhaupt gebruik historisch trace (not now, not even, never)
 2. kiezen voor een integrale aanpak, in plaats van een stuksgewijze (salamitactiek)
 3. daarom gaan 4 fracties in vaste Kamercie vragen aan minister hoe het zit met prorail inzake baanvak naar Budel
 4. niet afwachtend (reactief)
 5. niet wachten op Duits standpunt, maar eigen koers uitzetten.
 6. formuleer alternatieven met inbegrip van Belgisch belang
 7. partijen moeten veel meer contact hebben over elkaars afwegingen, suggesties en alternatieven
 8. laat je niets wijsmaken (dus bevolking: hou vinger aan de pols)
 9. op 22 januari is er een follow up in Weert
 10. betreffende het kanton Sittard

Om de filmpjes te kunnen bekijken dient u te beschikken over de Adobe flash plugin.
Mocht u deze niet geinstalleerd hebben kunt u deze hier gratis downloaden
 
 
Inleiding debat 1
Opening burgemeester Niederer van de gemeente Weert
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Inleiding debat 2
Inleiding Gespreksleider
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Inleiding debat 3
Presentatie "Trans europees goederen vervoer door dorpen en steden"
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Inleiding debat 4
Toelichting bestuurders
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Inleiding debat 5
Voorstellen Kamerleden
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 1
 • Motie Hessels / Hofstra
 • Fracties Eensgezind NEE tegen Ijzeren Rijn
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 2
 • Fracties tegen opknappen traject Budel - Weert
 • Discussie alternatieve routes
 • Tussen Belgische grens en Weert ook een toekomstvaste spoorlijn
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 3
 • Verdrag met Duitsland
 • Trilateraal overleg België Nederland en Duitsland
 • De gehele spoorlijn als één tracé integraal beoordelen
 • Geen salamitactiek toepassen
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 4
 • Vervoersvraag vanuit Antwerpen en Rotterdam integraal beoordelen waarbij Europees gedacht moet worden en goederenvervoer over spoor, weg en water bekeken moet worden
 • IJzeren Rijn is een karrespoor, die niet getransformeert kan worden naar een snelweg
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 5
 • Het verdrag van Weert
 • Waarom zijn de vanavond geopperde ideeën niet eerder in het (buitenland) verwoord
 • Standpunt CDA het IJzeren Rijn-verdrag gaat door Canton Sittard Felix spoorlijn
 • Gezamenlijk optrekken in de kamer over alternatieven
 • Indien toch over het historisch tracé, dan dezelfde maatregelen als de Betuweroute. "Nederland meet niet met twee maten".
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 6
 • Werkzaamheden "Commissie van onafhankelijke deskundigen" uitbreiden, geen vervoer over het Historische tracé
 • Blijven de fractiemeningen ook na de verkiezingen gelden
 • Uitnodiging voor 22 januari 2007
 • Niet afwachten maar eensgezind handelen modaliteiten studie
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 7
 • Brief aan minister Peijs stopzetten werkzaamheden Prorail
 • Hoeveel zijn deze uitspraken waard (bandopname)
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 8
 • Samenwerking zoeken met Duitsland
 • Nederland moet zich pro-actief opstellen met alternatieven
 • Creatief omgaan met uitspraak Hof van Arbitrage
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 9
 • Waarde NEE, NEE, NEE
 • Als volksvertegenwoordiger ben je geen knip voor de neus waard als je nu nog iets anders durf te zeggen
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 10
 • Waarom is ingestem met arbitrageverdrag waarin het Historisch tracé is opgenomen
 • Met de uitspraak wordt het Canton Sittard bedoeld.
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 11
 • Relatie Ijzeren Rijn, Brabantlijn en Betuweroute
 • Renovatie Budel Weert dus nu niet nodig
 
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 12
Samenvatting van het debat in 10 punten door de gespreksleider
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 13
Aanbieding handtekeningen aan burgemeester Niederer van de gemeente Weert
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Debat 14
Slotwoord burgemeester Niederer van de gemeente Weert
Klik hier om het filmpje te bekijken
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven