Debat Provinciale Staten 26-02-2007

 
Welkom burgemeester
Inleiding gespreksleider
Presentatie IJzeren Rijn
Aankondiging panelleden
Goederenvervoer Brabantlijn, IJzeren Rijn en Betuwelijn
Ingebruikname tracé Budel-Weert
Arbitage Commissie van onafhankelijke deskundigen samenwerken met België
Geen salamitactiek Budel - Weert samen optrekken van burger en gemeente/provincie
Goederenvervoersproblematiek op hoger niveau tillen met België, Nederland en Duitsland België is vragende partij
Motie toekomstvaste spoorlijn door provincies en gemeenten aan de kamer
Personenvervoer over de IJzeren Rijn
Economische ontwikkelingen regio
Mogelijkheden van schadeclaim
Aanvulling op de motie Samen sterk Betuweproef
IJzeren Rijn in coalitiebespreking
Opmerking inspreker over gezagdragers
Verdeling financiële middelen over Nederland
Afsluiting Burgemeester met samenvatting avond
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven