Chronologisch overzicht en actuele ontwikkelingen

11-2014
Het bezwaarschrift van de samenwerkende partners tegen het besluit om Prorail vergunning te verlenen voor het gebruik maken van het baanvak Weert-Budel is afgewezen. De vergunning maakt het mogelijk om op het baanvak goederentreinen te laten rijden.
09-2012
De gemeenten Weert en Cranendonck, de Milieufederaties in Noord-Brabant en Limburg, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap, de Werkgroep IJzeren Rijn Budel-Schoot en enkele particulieren zijn de procedure gestart tegen tegen een vergunningaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet door Prorail.
04-2012
IJzeren Rijn niet als project in Crisis- en Herstelwet. 
Even leek het er op dat de IJzeren Rijn zou worden toegevoegd als project in de Crisis- en herstelwet. Als voornaamste reden is daarvoor aangegeven dat in de uitspraak van het Hof van Arbitrage het recht op gebruik van het historisch tracé is vastgelegd en dat België geen andere variant wil en daartoe ook niet gedwongen zou kunnen worden. Waardoor geen andere variant realistisch wordt geacht en derhalve opname in de Crisis en Herstelwet mogelijk is.
Het Samenwerkingsverband heeft aangegeven dat deze stelling erg voorbarig was.
Die mening is overgenomen door de 2e kamer, via de aanname van de motie die is ingediend door kamerlid Ger Coopmans en anderen. 
2011
Ontwikkelingen in 2011. 
03-2011
Op 5 maart 2011 verschijnt in Dagblad de Limburger het bericht dat de Vlaamse Minister President Chris Peeters met de economieminister van Nordrhein Westfalen heeft afgesproken dat de gezamenlijke overheden een werkgroep oprichten die een plan gaan uitwerken voor in gebruikname van de IJzeren Rijn. Het Ministerie van I&M zou hebben uitgesproken bereid te zijn daarin te participeren. 
01-2011
Op 7 januari 2011 verschijnt in Dagblad de Limburger het bericht dat de Bondsregering in Duitsland heeft besloten dat de IJzeren Rijn de eerstkomende twintig jaar niet in gebruik zal worden genomen.
2010
Ontwikkelingen tussen juli 2009 en eind 2010.
07-2009
3 juli 2009 heeft de minister van Verkeer &Waterstaat de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse IJzeren Rijn naar de Vaste Kamercommissie V&W gestuurd. Daarmee is het onderzoek van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen openbaar gemaakt.
05-2009
De goederenspoorlijn IJzeren Rijn moet voorlopig niet opnieuw in gebruik worden genomen. De kosten van heropening wegen niet op tegen de baten. Dit zou de conclusie zijn van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse door de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen. Over de uitgelekte conclusies van het onderzoek verschijnen op 16 mei 2009 berichten in de pers.
05-2009
Van 4 t/m 7 juni 2009  hebben in de 27 lidstaten van de Europese Unie verkiezingen plaatsgevonden. Voor het Samenwerkingsverband reden om een politiek debat te organiseren met Nederlandse europarlementariers in spé over het thema 'IJzeren Rijn'. Het debat vond plaats in Weert op 18 mei 2009,  voorafgaand aan de Europese verkiezingen.
03-2009
28 maart 2009 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen IJzeren Rijn-actiegroepen in Nederland en Duitsland en vertegenwoordigers van diverse overheden. Hierbij is aan de orde geweest dat de IJzeren Rijn tweesporig en geëlektrificeerd moet zijn.
02-2009
Algemeen overleg Verkeer en Waterstaat
Minder overlast voor de inwoners van Roermond en Weert en het besparen van natuurgebieden de Meinweg en Weerter en Budeler Bergen.
12-2008
Reactie minister Verkeer & Waterstaat op Tunnelplan Weert eo. Brief 18 december 2008 aan de Gemeenten Weert, Cranendonck en Leudal. 
12-2008
Reactie Samenwerkingsverband op resultaat ministerieel overleg d.d. 17 november 2008. Brieven aan Tweede kamer en minister Vervotte (B).
09-2008
Besluitvorming over alternatief tracé A52 en adviezen Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD)
04-2008
Personenvervoer IJzeren Rijn
03-2008

Tunnelplan IJzeren Rijn
Lees meer

03-2008

Tweede Kamer debatteert over IJzeren Rijn. Duitse versie scoort goed.
Lees meer

03-2008

Tijdelijk rijden over IJzeren Rijn vanwege werkzaamheden Montzenlijn
Lees meer

01-2008

Samenwerkingsverband pleit voor internationale Trajectnota/Milieu Effect Rapportage (MER) en internationale, maatschappelijke kosten- & baten-analyse
Lees meer

10-2007

Rijden over historisch tracé in Meinweg
Lees meer

12-2007

Minister presenteert onderzoeksresultaten diverse tracés aan Kamer
Lees meer

08-2007

Quick-scan Provincie naar meerwaarde N280-Oost/A52-variant
Lees meer

06-2007

Rapport Duitsland geeft voorkeur aan A52-tracé
Lees meer

05-2007

Actualisatie vervoersprognoses
Lees meer

03-2007

Belgen laten onaangekondigd trein rijden
Lees meer

02-2007

Debat Cranendonck voorafgaand aan Provinciale Statenverkiezingen
Lees meer

12-2006

Politiek debat Weert vóór Tweede Kamerverkiezingen
Lees meer

10-2006

Ontheffing minister LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), Flora- en Faunawet voor werkzaamheden Prorail, traject Cranendonck - Weert
Lees meer

10-2006

Vergunningsaanvraag voor werkzaamheden
Lees meer

07-2006

Commissie actualiseert uitgangspunten MER
Lees meer

10-2005

Minister ontvangt schetsboek IJzeren Rijn
Lees meer

08-2005

Weert verzet zich tegen voornemen ProRail
Lees meer

01-2005

Hof van Arbitrage doet uitspraak over kosten
Lees meer

2003

Europees Hof krijgt opdracht uitspraak te doen
Lees meer

2001-2002

Samenwerkingsverband laat effecten onderzoeken
Lees meer

1999-2000

Samenwerkingsverband IJzeren Rijn ontstaat
Lees meer

1999-2001

Trajectnota/MER ter inzage
Lees meer

2000

Memorandum of understanding
Lees meer

1998

Minister-president schrijft collega België brief
Lees meer

1996

België verzoekt Nederland beoordeling reactivering
Lees meer

1991-1994

Mate van gebruik IJzeren Rijn tussen 1991 en 1994
Lees meer

1914-1991

Mate van gebruik IJzeren Rijn tussen 1914 en 1991
Lees meer

1869-1879

Start bouw IJzeren Rijn en ingebruikname
Lees meer

1839-1873

Scheidingsverdrag geeft België recht van doortocht
Lees meer

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven