Samenwerkingsverband pleit voor internationale Trajectnota/Milieu Effect Rapportage (MER) en inter-nationale maatschappelijke kosten- & batenanalyse

Periode: Januari 2008

De voorzitter van het samenwerkingsverband stuurt op 2 januari 2008 een brief aan de minister met de oproep om de noodzaak van een internationale Traject-nota/MER en een internationale maatschappelijke kosten- & batenanalyse voor het hele gebied tussen Antwerpen en het Ruhrgebiet en tussen Venlo en Liège, te betrekken in de beraadslagingen met de Kamer. Dit initiatief is in lijn met moties die in Provinciale Staten en diverse gemeenteraden aan de orde komen. Ook in het Europees Parlement wordt deze stem gehoord.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven