Samenwerkingsverband IJzeren Rijn ontstaat

De maatregelen die in de MER beschreven worden, zijn naar de mening van verschillende maatschappelijke geledingen, belangengroepen (Staatsbosbeheer, Milieufederatie Limburg, De Kamer van koophandel Limburg-Noord) en gemeenten die in het historische tracé liggen, volstrekt onvoldoende. Er mogen van de minister van Verkeer & Waterstaat uitsluitend maatregelen worden genomen, die wettelijk zijn vereist. Dit betekent dat de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de regio sterk achteruit zal gaan (meer geluidsoverlast, meer vervoer van gevaarlijke stoffen door steden en dorpen, spoorwegovergangen worden afgesloten of spoorbomen zijn veel langer gesloten enz.). Eind jaren ’90 ontstaat het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg. Het samenwerkingsverband is tegen een IJzeren Rijn over het historisch tracé. Bij de aanleg van de spoorlijn in 1879 werden dorpen en steden ontzien. Maar door de ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar is de spoorlijn langs huizen en appartementen komen te liggen. Goederentransport over het historisch tracé is dan ook niet meer van deze tijd. Het samenwerkings-verband onderschrijft echter wel een optimale goederentransportverbinding tussen Antwerpen en Duitsland en wil hierover ook graag meedenken. Haar doelstelling is een toekomstvaste spoorlijn die steden, dorpen en natuurgebieden zoveel mogelijk ontziet. Het samenwerkingsverband wil de kwaliteit van wonen, werken, recreëren, natuurbehoud enz. in de omgeving van het historisch tracé door Noord-Brabant en Limburg behouden en zelfs verbeteren.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven