Tweede Kamer debatteert over IJzeren Rijn.
Duitse versie scoort goed.

Periode: Maart 2008
Ter voorbereiding op het algemeen overleg met de Kamer op 13 maart informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van het project IJzeren Rijn. In vervolg op zijn brief van 21 december 2007 concludeert hij dat zowel de A67-variant als het FENIX-concept geen alternatieven zijn voor de IJzeren Rijn. Ook spreekt hij een voorkeur uit voor het N280-Oost/A52-tracé. Ter voorbereiding op het algemeen overleg op 13 maart organiseert de commissie Verkeer van de Tweede Kamer een hoorzitting. Verschillende deelnemers aan het samenwerkingsverband geven op persoonlijke titel acte de presence. Wethouder IJff van Roermond voert ook namens het samenwerkingsverband het woord. De Gemeente Weert wijst op de expliciete toezegging van de minister dat de spoorlijn aan dezelfde normen dient te voldoen als andere recente Nederlandse spoorprojecten, zoals de Betuweroute en de Hanzelijn (kamerstuk 27737-22). De Tweede Kamer staat overwegend positief tegenover de ontwikkelingen in Duitsland.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven