Kansen voor personenvervoer?

Periode: April - Juli 2008
 
Heringebruikname van de IJzeren Rijn kan ook kansen bieden voor de regio Midden-Limburg. Bijvoorbeeld waar het gaat over het realiseren van grensoverschrijdend personenvervoer per spoor naar België en Duitsland. ROVER, de vereniging reizigers openbaar vervoer heeft in september 2007 per brief gereageerd op de prognoses ten aanzien van reizigersgetallen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen gevraagd om een aanvullend advies in deze. De minister concludeert op basis van het ingewonnen advies dat personenvervoer over de IJzeren Rijn niet rendabel is, en dat hij bij de verdere ontwikkeling van de plannen daarmee geen rekening houdt. Tussen Neerpelt en Weert is personenvervoer technisch gesproken al mogelijk. Na reactivering van de IJzeren Rijn kan dat tegen beperkte kosten zo blijven.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven