Scheidingsverdrag geeft België recht van doortocht

Periode: 1839-1873
 
Het scheidingsverdrag tussen Nederland en België uit 1839 bekrachtigde de onafhankelijkheid van België en vermeldt het recht om op eigen kosten een weg of kanaalverbinding aan te leggen door het toenmalige kanton Sittard tot aan de Pruisische (Duitse) grens. Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal aan te leggen. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, vandaar de naam ‘IJzeren Rijn’. Dit recht van doortocht is uitgewerkt en vastgelegd in het IJzeren Rijn Verdrag van 13 januari 1873.
 
  • Scheidingsverdrag 1839
  • IJzeren Rijn Verdrag 1873
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven