IJzeren Rijn tweesporig en geëlectrificeerd

Tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door de Milieufederatie Limburg hebben vertegenwoordigers van de Duitse Bondsdag en Landsdag aangegeven dat zij vinden dat de IJzeren Rijn tweesporig en geëlektrificeerd moet worden uitgevoerd.

Zaterdag 28 maart 2009 heeft de Milieufederatie Limburg een bijeenkomst georganiseerd waarbij aanwezig waren Burger groepen uit Nederland en Duitsland alsmede politicie van de Duitse Bondsdag, Landsdag Stadrat Krefeld en de Nederlandse Tweede Kamer.
Het meest opmerkelijke van deze bijeenkomst was dat de politici van de Duitse Bondsdag en Landsdag vonden dat de IJzeren Rijn toekomstvast moet zijn uitgevoerd van Antwerpen tot in Duitsland. Dit betekend volgs de politici dat de IJzeren Rijn tweesporig en geélektrificeerd moet worden uitgevoerd.
Als de lijn gedeeltelijk tweesporig wordt uitgevoerd zal er veel vertraging optreden ter plaatse van de enkelsporige gedeelten.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven