Vergunning Natuurbeschermingswet voor werkzaam-heden ProRail, traject Budel - Weert

Datum: 10 Juli 2006
 
ProRail ProRail vraagt vergunning bij de Provincie Limburg in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan het baanvak in de Weerter- en Budelerbergen. Het samenwerkingsverband is van mening dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen de onderhoudswerkzaamheden en het (toekomstig) gebruik daarvan. Effectief komt met het laten rijden van een beperkt aantal goederentreinen via dit baanvak, reactivering van de IJzeren Rijn een stapje dichterbij. De Gemeente Weert en Cranendonck, de Limburgse en Brabantse Milieufederatie, Stichting het Limburgs Landschap en enkele aanwonenden stellen beroep in tegen het besluit van GS van Limburg om de gevraagde vergunning te verlenen, en vragen een voorlopige voorziening aan. De Raad van State wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af, maar vernietigt de vergunning omdat dit besluit onbevoegd is genomen. De minister is bevoegd gezag vanwege het feit dat het werk provinciegrensoverschrijdend is. Het gebruik van het baanvak wordt niet vergunningsplichtig geacht.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven