"Stel het gebruik IJzeren Rijn uit"

De goederenspoorlijn IJzeren Rijn moet voorlopig niet opnieuw in gebruik worden genomen. De kosten van heropening wegen niet op tegen de baten. dit zou de conclusie zijn van de commissie van onafhankelijke deskundigen. Over de uitgelekte conclusies van het onderzoek verschijnen op 16 mei 2009 berichten in de pers.

In 2005 is door de regeringen van Belgie en Nederland naar aanleiding van de uitspraak in arbitrage, een commissie van onafhankelijke deskundigen gevraagd om een actualisatie van de kostenraming te maken, de vervoersprognoses te actualiseren en om een advies uit te brengen over de kostenverdeling tussen Belgie en Nederland.
Na het bekend maken van de geactualiseerde vervoerprognoses in 2007, is het stil gebleven rond de voortgang van de eindrapportage van de commissie. Het verschijnen daarvan is al enkele male uitgesteld.
Op 16 mei 2009 verschijnen berichten in de Belgische en Nederlandse pers over de conclusies uit het rapport, dat kenelijk in maart 2009 aan de bewindslieden van de beide landen ter kennis is gebracht.
Een belangrijke conclusie van de commissie zou zijn dat de maatschappelijke lasten van heringebruikname voorlopig niet opwegen tegen de baten.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven