Waarom is het nodig de IJzeren Rijn te reactiveren?

Intro

Dat België het recht heeft op het opnieuw in gebruik nemen van het historische tracé van de IJzeren Rijn is na de uitspraak in 2005 van het Hof van Arbitrage een gegeven. Over de vraag of het in ere herstellen van deze spoorlijn meerwaarde heeft voor het goederenvervoer per spoor tussen Antwerpen en het Ruhrgebiet, geeft de in 2007 verschenen vervoersprognose door de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD) inzicht.
 
De spoorcorridor tussen Antwerpen en het Ruhrgebiet wordt gevormd door de Montzenlijn en mogelijk de IJzeren Rijn. Volgens alle onderzochte scenario’s geven de prognoses die door de COD zijn opgesteld (op basis van de rapporten die door twee verschillende instituten zijn opgesteld (TNO-TML en NEA-UA) slechts een gering verschil te zien in vervoerde tonnages rond het jaar 2030, tussen een situatie met, en een situatie zonder IJzeren Rijn in die corridor.
 
Prognose spoorvervoer in spoorcorridor Antwerpen - Ruhrgebiet in mln. ton per jaar rond het jaar 2030:
 
Scenario
Zonder IJzeren
Rijn over
Montzenroute
Met IJzeren Rijn
Over
Montzenroute
 
Over
IJzeren rijn
 
Samen
Verschil
Lage economische groei
(COD rapport, 1A)
12,4* 4,0 9,8 13,3 + 0,9
Hoge economische groei
(COD rapport, 3B)
18,6 6,1 13,8 19,9 + 1,3
 
* Gegevens over tonnages zijn overgenomen uit het TNO-TML onderzoek in het kader van het advies van de Commissie Onafhankelijke Deskundigen. Het onderzoek van NEA-UA laat eenzelfde beeld zien.
 
De COD concludeert dat de Montzenlijn en IJzeren Rijn perfecte substituten zijn. Wij kunnen uit de cijfers lezen dat het effect van de komst van de IJzeren Rijn zal zijn dat deze de Montzenlijn leeg trekt en nauwelijks zal leiden tot een groei van het totale goederenvervoer over de spoorcorridor tussen Antwerpen en het Ruhrgebiet.
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven