Verheugde reactie Samenwerkingsverband op MKBA

3 juli jl. heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) IJzeren Rijn naar de Vaste Commissie V&W gestuurd en ze daarmee ook openbaar gemaakt. Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn reageert verheugd op de conclusies van de MKBA.

De 5 projectalternatieven voor de IJzeren Rijn (historisch tracé, A52-alternatief, diesel, geëlektrificeerd, achtergrondscenario) leiden allemaal tot torenhoge investeringen van 600 tot 750 miljoen euro. Dit enorme bedrag zal moeten worden opgehoest door de belastingbetalers in België, Nederland en Duitsland. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten zo’n 350 tot 500 miljoen euro. Deze ontstaan onder andere door waardevermindering van huizen langs de spoorlijn en verminderde omzet door daling van het toerisme in de directe omgeving van de IJzeren Rijn.

Een belangrijke reden voor de genoemde investeringen is dat de IJzeren Rijn voornamelijk spoorverkeer zal aantrekken van de huidige Montzenroute, terwijl er nog capaciteit over is op deze route. Hierdoor is de winst voor de gebruikers door het veranderen van route maar minimaal. Bovendien haalt de IJzeren Rijn niet veel vrachtverkeer van de weg (0,01%) en is er slechts een kleine verbetering te zien wat betreft fileafname op de weg. Zelfs als de groei van het spoorverkeer tussen Antwerpen en het Ruhrgebiet groter is dan verwacht, blijven de opbrengsten te laag in relatie tot de hoge investeringskosten.

Voorzitter Gerard IJff van het samenwerkingsverband ziet in het rapport een onderbouwing voor de desinvestering die met reactivering van de IJzeren Rijn zal plaatsvinden. Naast de genoemde bedragen geeft hij aan dat er langs het bestaande tracé in België, Nederland en Duitsland nog vele knelpunten bestaan die opgelost moeten worden om te kunnen spreken van een aanvaardbaar leefklimaat. Hij pleit ervoor om de discussie voor bijvoorbeeld tien jaar te sluiten. Dit laat onverlet dat hij constateert dat een goede achterlandverbinding voor de haven Van Antwerpen noodzakelijk is zoals dit ook geldt voor de haven van Rotterdam.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven