Mate van gebruik IJzeren Rijn tussen 1914 en 1991

Periode: 1914-1991
 
Tot 1914 bleef de spoorlijn vrij rendabel. Ze werd gebruikt voor zowel nationaal als internationaal goederentransport en personenvervoer. In de Eerste Wereldoorlog (Nederland was neutraal) werd de internationale verbinding niet gebruikt en ook daarna bleef haar rol marginaal. In het interbellum gaf België voorrang aan het gebruik van de in 1917 geopende Montzen-route door Wallonië. Na een korte opleving tijdens en na de Tweede Wereldoorlog raakte de IJzeren Rijn langzaam maar zeker in onbruik. Het enige internationale vrachtvervoer op de huidige route bestaat uit treinen, die geladen zijn met zink.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven