Commissie actualiseert uitgangspunten MER

Periode: Juli 2006
 
België en Nederland benoemen overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Arbitrage een commissie van deskundigen. De eerste activiteit die door de commissie werd uitgevoerd is het actualiseren van de uitgangspunten en maatregelen die in de Tracénota/MER staan beschreven. Er mogen van de minister van Verkeer en Waterstaat uitsluitend maatregelen genomen worden die wettelijk vereist zijn. Dit betekent wel dat de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de regio sterk achteruit zal gaan (meer geluidsoverlast, meer vervoer van gevaarlijke stoffen door de steden en dorpen, spoorwegovergangen worden afgesloten of spoorbomen zijn veel langer gesloten enz.).
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven