Besluitvorming over Tracé A52 en adviezen COD

In september 2009 deelt de minister van Verkeer en Waterstaat aan de kamer mee hoe zijn besluitvorming zal verlopen ten aanzien van het alternatieve tracé A52 en de adviezen van de COD

De minister van Verkeer en waterstaat kondigt in zijn brief van 29 september 2008 aan de 2e kamer aan, dat hij de adviezen van de COD (commissie van onafhankelijke deskundigen) begin december 2008 verwacht. Hij geeft aan vanaf dat moment een gezamenlijk besluitvormingstraject in te gaan over de verdeling van de kosten van de modernisering van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied, en na afronding daarvan de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) en de adviezen van de COD openbaar te maken.
In dezelfde brief vertelt hij de kamer dat op ambtelijk niveau tussen de drie betrokken landen (België, Nederland en Duitsland) wordt samengewerkt aan een mogelijk pakket met afspraken over de aanleg en financiering van het alternatieve A52-tracé in Duitsland. Hij zegt dat de bewindslieden van de drie landen op basis van dat pakket eind november 2008 een keuze maken of de IJzeren Rijn wordt geactiveerd volgens het historische tracé of volgens het A52-tracé.
Op maandag 17 november 2008 spraken de Nederlandse en Belgische ministers met elkaar. Zij bereikten geen overeenstemming over een kostenverdeling ten aanzien van het A52 tracé.  Voor België  en Duitsland was dit alternatief te duur. Dit betekent, dat voor de bewindslieden alleen het alternatief met een omleiding ten oosten van Roermond en een tunnel onder natuurgebied De Meinweg nog voorligt voor verdere uitwerking.

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven