Politiek debat Weert 18 mei 2009

Van 4 t/m 7 juni 2009 vonden in de 27 lidstaten van de europese Unie verkiezingen plaats. Voor het Samenwerkingsverband was dit reden om een politiek debat te organiseren met Nederlandse europarlementariers in spé over het thema "IJzeren Rijn".

Voorafgaande aan de verkiezingen heeft de gemeente Weert op maandag 18 mei 2009 een politiek debat over de IJzeren Rijn georganiseerd.

De kandidaten van CDA, PvdA, VVD, SP, D’66, GroenLinks en PVV die meedoen aan de verkiezingen waren hiervoor uitgenodigd.  De discussie vond plaats in het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK), Beekstraat 27 in Weert.

Het Europees Parlement gaat o.a. over de beleidsbepalingen voor de realisering van Trans Europese Netwerken (TEN) voor goederenvervoer per spoor.
In de plannen van Europa wordt de IJzeren Rijn een TEN-verbinding.
Het Europees Parlement heeft al financiële middelen ter beschikking gesteld voor de voorbereiding van de IJzeren Rijn.

Het debat kende als titel: “IJzeren Rijn, van Europese ambitie tot stedelijke inpassing”.

Aan de deelnemers zijn de volgende stellingen voorgelegd:

Stelling 1:
De haven van Antwerpen heeft recht op een autonome ontsluiting via het spoor naar het Europese achterland (De Betuweroute is hiervoor geen alternatief).

Stelling 2:
Conventionele spoorlijnen die jaren buiten gebruik zijn geweest kunnen zonder meer in gebruik genomen worden voor intensief goederenvervoer over spoor.

Stelling 3:
Een grensoverschrijdende Milieu Effect Rapportage (België, Nederland en Duitsland) dient het primaire uitgangspunt te zijn voor het ontwerp van de toekomstige IJzeren Rijn.

Stelling 4:
Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn voor de toekomstige trans-Europese goederenspoorlijn IJzeren Rijn van ondergeschikt belang voor de economische belangen van de Antwerpse haven.

Stelling 5:
Bij een toekomstvaste spoorlijn - zoals de IJzeren Rijn - moet de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid ook voor de volgende generaties gewaarborgd zijn.

Stelling 6:
Het “Tunnelplan Weert” is voor de inpassing van de goederenspoorlijn  (IJzeren Rijn) in Weert en omliggende dorpen een goede basis voor de correcte toekomstvaste inpassing, zodat ook leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de verre toekomst gewaarborgd is.

Belangstellenden zijn samen met het gemeentebestuur van Weert (burgemeester Niederer, wethouder Kirkels en wethouder Sijben) en de Europarlementariërs in debat gegaan.
 
Datum: maandag 18 mei 2009
Locatie: Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (Rick), Beekstraat 27 in Weert
Discussieleider: Paul ’t Lam, bureau Apostrof Maastricht.
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven