Gebeurtenissen 2011

Ook 2011 was net als 2010 een rustig jaar in het "dossier" IJzeren Rijn. Er zijn weinig tot geen activiteiten die stof deden opwaaien. Het gedurende het gehele jaar ontbreken van een belgische regering was daar misschien debet aan. 

In juli was er een overleg tussen Nederlandse en Belgische bewindslieden en was er verwarring over uitspraken die de voorzitter van de Europese commissie zou hebben gedaan. Een en ander was aanleiding voor publicaties in de pers en een antwoord van de Minister op kamervragen dienaangaande.
De Minister houdt onverkort vast aan de houding dat België aan zet is en Nederland mee zal werken maar er niet aan zal trekken.
 
Nieuwsblad Transport 16 december 2011 - Geen focus op IJzeren Rijn
Nieuwsblad Transport 15 juli 2011 - artikel n.a.v. overleg tussen België en Nederland
Nieuwsblad Transport 2 december 2011 - Interview met Minister Schulz
Dagblad de Limburger 29 januari 2011 - Voor elk roestig spoortje een plan
 
Brief Minister aan 2e kamer  6 juli 2011 - Reactie op vragen kamerlid Bashir over bemoeizucht Barosso.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven