Hof van Arbitrage doet uitspraak over kosten

Periode: 2005
 
De uitspraak van het Hof betekent dat Nederland een groot deel (geschat meer dan 50%) van de kosten moet betalen en dat er een ‘commissie van deskundigen’ moet worden samengesteld, die de kostenverdeling tussen Nederland en België exact gaat bepalen.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven