Trajectnota/MER ter inzage

Periode: 1999 – 2001
 
Voordat de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied kan worden gereactiveerd, dienen de gevolgen hiervan ten aanzien van het milieu te worden onderzocht. De Nederlandse regering heeft daarom een Trajectnota/MER laten opstellen. Hieruit bleek dat het historisch tracé met een omleiding ter hoogte van Roermond en een tunnel door de Meinweg het beste alternatief is. Om overlast te voorkomen dienen op diverse plaatsen, waaronder Budeldorplein (Cranendonck), Weert en Baexem (Leudal) hoge schermen te worden geplaatst. Uit de bevolking, van verenigingen, gemeenten enz. zijn een zeer groot aantal reacties ontvangen. De minister heeft met deze reacties tot nu toe niets gedaan. De inspraakreacties van de leden van het samenwerkingsverband zijn hier opgenomen.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven