Kamer: Minder overlast voor de inwoners van Roermond en  Weert en het sparen van natuurgebieden.

11 februari 2009, algemeen overleg - Minder overlast voor de inwoners van Roermond. Het sparen van natuurgebieden. Een grotere vervoerscapaciteit. De A52-variant voor de IJzeren Rijn heeft volgens de Kamer en minister Eurlings (Verkeer) eigenlijk alleen voordelen. De onderhandelingen met België en Duitsland zijn echter vastgelopen.

"Een waardeloze uitkomst." vindt de Kamer de onderhandelingen met België en Duitsland over het spoortracé van de IJzeren Rijn. De Belgen hebben het laten liggen, voorts moet minister Eurlings opnieuw gaan onderhandelen met België en Duitsland. "Ik hoop nog steeds op een alternatief tracé", benadrukt de minister. Zijn aanbod om daarvoor 100 mln. extra te betalen blijft staan.
Zowel de Kamer als de regering zitten op het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn te wachten, maar dat valt niet te voorkomen. Minister Eurlings betoogd dat het van belang is dat de overlast voor Limburg beperkt wordt. Door kamerleden wordt gepleit voor een tunnel bij Weert om de bewoners daar te ontzien. Er moet een goed plan voor Weert komen, vindt ook minister Eurlings. Een tunnel kost echter wel 500 mln. Hij wil dat België daarvan een deel betaalt.
Naast de overlast in dorpen en steden wordt gevreesd voor onaanvaardbare schade aan de natuur in Limburg door de aanleg van de IJzeren Rijn. Er wordt op gewezen dat de spoorlijn door Natura 2000-gebieden (de Meinweg en Weerter en Budeler bergen) loopt. Er wordt weliswaar in de Meinweg een tunnel aangelegd om het natuurgebied te ontzien, maar ook de aanleg van die tunnel veroorzaakt schade. Volgens kamerleden wordt niet voldaan aan de criteria zoals maatschappelijk belang, natuurcompensatie om de aanleg van de spoorlijn mogelijk te maken.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven