Quick-scan Provincie naar meerwaarde N280-Oost/A52-variant

Periode: Augustus 2007
 
De Provincie Limburg neemt het initiatief om via een quick-scan de kansen en bedreigingen van een tracé langs de N280-Oost/A52 in beeld te brengen. De quick-scan wordt uitgevoerd in overleg met het samenwerkingsverband. Het rapport concludeert dat de Duitse voorkeursvariant een geringe economische spin-off voor Limburg genereert. De N280-Oost/A52-variant voert niet door de Meinweg. Maar daar staat tegenover dat enkele andere (kleinere) beschermde gebieden zullen worden aangesneden. Wat betreft de inpassingmogelijkheden van de beide varianten geldt dat Limburg de volgende strategie zou kunnen voeren. Indien NRW besluit tot de aanleg van de BAB52-variant en tevens de keuze maakt voor een robuust en toekomstvast ontwerp, zal ook op Nederlands grondgebied sprake moeten zijn van een robuust en toekomstvast ontwerp in heel Midden-Limburg. Dit betekent dat partners in Limburg alleen kunnen kiezen voor de A52-variant als ook voldoende middelen beschikbaar zijn voor een verantwoorde inpassing van het tracé in Nederland.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven