Samenwerkingsverband laat effecten onderzoeken

Periode: 2001-2002
 
Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg laat onderzoek uitvoeren naar de effecten van het reactiveren van de IJzeren Rijn en het Belgisch recht van doortocht over de IJzeren Rijn. Dit mondde uit in het IVAM- rapport. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de regio als gevolg van reactivering jaarlijks een schade zal ondervinden van 45 miljoen euro en een verlies van 600 arbeidsplaatsen. Daarnaast is uit het onderzoek naar het Belgische recht van doortocht gebleken dat België niet zondermeer het recht van doortocht heeft. De resultaten van het IVAM rapport worden besproken met Duitse en Belgische politici en overige geïnteresseerden.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven