Gebeurtenissen in 2010

Nadat in juli 2009 de resultaten van het onderzoek door de commissie van Onafhankelijke deskundigen wereldkundig is geworden, is het vrij stil geworden in het dossier IJzeren Rijn

In januari 2010 verscheen nog het resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd namens gemeenten in de Belgische Kempen naar de gevolgen van, en voorwaarden waaronder reactivering van de IJzeren Rijn in de Kempen dient plaats te vinden. Deutsche Bahn is van mening dat de IJzeren Rijn tot 2025 niet hoeft te worden gerealiseerd, en stelt voor om uitvoering van het project te schrappen. De gemeente Weert steunt ondertussen het Belgische initiatief om personenvervoer over het spoor tussen Neerpelt en Weert mogelijk te maken. Weert maakt daarbij wel het voorbehoud dat het realiseren van personenvervoer over de verbinding, niet mag leiden tot goederenvervoer over het traject. In oktober verschijnt in de pers het bericht dat de IJzeren Rijn mogelijk miljoenen subsidies misloopt omdat het project te veel vertraging kent.
 
  • Studie voorwaarden scheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Belgische Kempen, 14 januari 2010 (pdf 7 Mb)
  • Dagblad De Limburger 22 januari 2010 – Deutsche Bahn: schrap plannen IJzeren Rijn (pdf 54Kb)
  • Brief Werkgroep Personenvervoer Neerpelt – Weert  aan samenwerkingsverband 15 aug. 2009 (pdf 272Kb)
  • Brief Weert aan Werkgroep Personenvervoer Neerpelt – Weert, 10 febr. 2010 (pdf 364 Kb)
  • Dagblad De Limburger 18 februari 2010 – Trein Neerpelt Weert dichterbij (pdf 49 Kb)
  • Dagblad De Limburger 26 maart 2010 – Nieuwe impuls treinen over grens (pdf Kb)
  • Dagblad De Limburger 27 maart 2010 – Geld van Rijk voor snelle Maaslijn (pdf 65 Kb)
  • Dagblad De Limburger 30 juni 2010 – Lobby voor trein Weert Antwerpen (pdf 79 Kb)
  • Dagblad De Limburger 28 oktober 2010 – Miljoenen EU subsidie IJzeren Rijn in gevaar (pdf 42 Kb)
  • Dagblad De Limburger 5 november 2010 – Verbetering Duits spoor lijkt ver weg (pdf 192 Kb)
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven