Europees Hof krijgt opdracht uitspraak te doen

Periode: 2003
 
Toen bekend werd wat de maatregelen, die in de Tracénota/MER genoemd werden, zouden kosten, kregen Nederland en België een meningsverschil over de verdeling van deze kosten. De procedure om te komen tot reactivering van de IJzeren Rijn wordt tijdelijk stil gelegd. Om het conflict over de kostenverdeling te slechten hebben Nederland en België het Europese Hof van Arbitrage verzocht hierover een (bindende) uitspraak te doen. De Nederlandse regering was er van overtuigd dat alle kosten die voortkwamen uit de MER door België moesten worden gedragen.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven