Weert verzet zich tegen voornemen ProRail

Periode: Aug. 2005
 
Strukton Railinfra heeft het voornemen om in opdracht van Prorail onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het baanvak Weert – Cranendonck. De Gemeente Weert verzet zich bij de minister van LNV. De gemeente is van mening dat voor deze werkzaamheden een ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, c.q. de Natuurbeschermingswet.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven