Ontheffing minister LNV, Flora- en Faunawet voor werkzaamheden Prorail, traject Budel - Weert

 
Datum: 10 Oktober 2006
 
De minister van LNV ProRail verleent ontheffing in het kader van de Flora en faunawet voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op het baanval Weert – Cranendonck. De Gemeente Weert en Cranendonck, de Limburgse en Brabantse Milieufederatie,  Stichting het Limburgs Landschap en enkele aanwonenden maken bezwaar en dienen vervolgens een verzoek om onmiddellijke handhaving in bij de minister van LNV. Motivering daarvoor wordt gevonden in het gegeven dat diverse in het gebied levende dier- en plantsoorten niet in de ontheffing zijn opgenomen. Vervolgens wordt ook bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op het handhavingsverzoek, en worden procedures gestart om via een voorlopige voorziening te voorkomen dat de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Op 24 januari 2007 wordt de voorlopige voorziening door de rechtbank Maastricht afgewezen.
 
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven