Premier mengt zich in discussie IJzeren Rijn

Woensdag, 04 oktober 2006

De toezegging van premier Balkenende aan België om toch te kijken naar de het tijdelijk gebruik van het historische tracé van de IJzeren Rijn heeft in de Tweede Kamer voor de nodig ophef gezorgd. Zowel PvdA als VVD heeft gisteren in de Kamer de premier om tekst en uitleg gevraagd.

Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) wil -- met Kamerbrede steun -- voor dinsdag een brief van het kabinet. "Peijs is mordicus tegen en Balkenende ziet een opening. Dat lijkt niet op een heldere lijn." Ook VVD'er Pieter Hofstra is verbaasd. "Er liggen moties dat niet één, niet twee maar geen enkele trein over het tracé rijdt, zonder dat het is aangepast."

Balkenende heeft de Vlaamse regio een kleine opening geboden over een tijdelijk en beperkt gebruik van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn. Zonder toe te zeggen dat hij bereid is tot zo'n tijdelijk gebruik, wil hij wel met Vlaanderen een "open en eerlijk gesprek aangaan, waarbij we argumenten goed tegen elkaar afwegen".

"Deze kwestie ligt heel gevoelig, dus moeten we er goed met elkaar over spreken hoe we op dit punt met elkaar omgaan'', aldus Balkenende tijdens een discussie met Vlaams regionaal premier Yves Leterme in het Belgisch-Limburgse Hasselt. Vorige maand liet verkeersminister Peijs de Belgische staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens nog weten mordicus tegen een tijdelijk en beperkt gebruik te zijn.

Aan Belgische zijde wordt al jaren aangedrongen op de heropening van de oude goederenspoorlijn die de haven van Antwerpen verbindt met het Ruhrgebied. Nederland heeft daar grote moeite mee, maar is op last van het arbitragehof gedwongen aan heropening mee te werken. Voorwaarde is daarbij dat het beschermde natuurgebied Meinweg in Roermond waar het oude trace doorheen loopt wordt ontzien. België en Nederland zijn nu in overleg over de lijn en de verdeling van de kosten voor de heropening.

ANP | Bron: Cobouw (vakblad)
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven