Verdragen en tractaten

Tractatenblad inzake arbtrage spoorlijn IJzeren Rijn 22/23 juli 2003
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk de Nederlanden en het Koninkrijk België inzake arbitrage betreffende de spoorlijn IJzeren Rijn:
's Gravenhage 22/23 juli 2003 ... Download PDF (14,7kb)
 
Arbitrage tractatenblad 2005 177
De Ambassade van het Koninkrijk België biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar complimenten aan en heeft de eer, onder verwijzing naar het akkoord op ambtelijk niveau ingevolge van het overleg van 11 april 2003 over de zogenaamde spoorlijn ,,IJzeren Rijn’’, het volgende
voor te stellen ... Download PDF (14,7kb)
 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake arbitrage betreffende de spoorlijn IJzeren Rijn
Eind jaren negentig heeft België verzocht om reactivering van het Nederlandse deel van de spoorweg tussen Antwerpen en Duitslang, die bekend staat onder de naam 'IJzeren Rijn'. België deed daarbij een beroep op artikel 12 van het op 18 april 1839 te Londen tot stand gekomen Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België ...
 
Arbitrage - Verdrag
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 22/23 juli 2003 te ’s-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België
inzake arbitrage betreffende de spoorlijn ... Download PDF (22,1kb)
 
Arbitrage - BE- NE Award 24-08-2005
This Award is rendered pursuant to an Arbitration Agreement ("Arbitration Agreement") between the Kingdom of Belgium ("Belgium") and the Kingdom of the Netherlands ("the Netherlands") ("the Parties"). Its terms were agreed through an exchange of diplomatic notes dated 22 and 23 July 2003, which provided that the Arbitration Agremeent would be provisionally applied pending completion of the constitutional ... Download PDF (625kb)
 
Verdrag hoge snelheidslijn Antwerpen - Rotterdam
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen, met Bijlage:
Brussel 21 december 1996
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven