Neen tegen een Belgische IJzeren Rijn
dwars door Nederlandse gemeenten

Weert, Haelen, Heythuysen en Cranendonck vinden uithaal Belgische staatssecretaris naar Peijs ongehoord. De gemeenten Weert, Haelen, Heythuysen en Cranendonck zijn verontwaardigd over de uithaal van de Belgische Staatssecretaris Tuybens in de Volkskrant (30/03/06) en steunen de houding van minister Peijs in het dossier van de IJzeren Rijn. De 4 Zuid-Nederlandse gemeenten liggen pal op het traject van de IJzeren Rijn en zijn resoluut tegen een IJzeren Rijn die met gevaarlijke nachttransporten de veiligheid, leefbaarheid en nachtrust van duizenden gezinnen in gevaar zal brengen.

Minister Peijs heeft steeds begrip getoond voor de gevoeligheden van de Zuid-Nederlandse gemeenten en zij vinden het ongehoord dat nu een Belgische staatssecretaris minister Peijs hierover de les leest. Ze wijzen er op dat dezelfde problematiek van onveiligheid en onleefbaarheid zich ook over de grens voordoet in de Belgische gemeenten langs het spoortracé.

De Belgische regering wil het oude spoorwegtracé van de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik nemen. Dit is voor de Nederlandse gemeenten Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen onaanvaardbaar. De IJzeren Rijn zou de slagader moeten worden van de goederentransporten tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied, maar dit mag echter niet ten koste gaan van duizenden gezinnen van wie om de 20 minuten de nachtrust zal worden verstoord door een
goederentrein.

Deze transporten brengen niet alleen zware geluidshinder met zich mee. Het gaat hier bovendien nog eens om transporten van gevaarlijke chemische stoffen waarbij ongevallen in de dichtbebouwde dorpskernen voor catastrofes kunnen zorgen. Bovendien zal het verkeer aan de tientallen overwegen om de 15 minuten stilstaan.

De vier Nederlandse gemeenten zijn daarom uitdrukkelijk tegen een IJzeren Rijn door dorpskernen en steden en vragen aan beide regeringen om de beslissing van de reactivering van de IJzeren Rijn opnieuw in overweging te nemen. Dit voorkomt dat er zwaar moet worden geïnvesteerd in tunnels of omleidingen om dorpen en steden leefbaar te houden. Maatregelen die voor de Nederlandse, maar bovendien ook Belgische, gemeenten op het tracé noodzakelijk zouden zijn als de IJzeren Rijn toch opnieuw in gebruik wordt genomen.

Datum persbericht: 30-03-2006
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven