Persberichten

28-09-2012
Minister Groschek Nordrhein-Westfalen: Beslissing van Bondsverkeersminister Ramsauer dat de discussie over alternatieven voor het historische tracé is beeïndigd, betekent dat realisering van deze belangrijke goederenverkeerverbinding op de lange baan wordt geschoven.
Persbericht van deelstaat Nordrhein-Westfalen.
Download PDF
05-10-2010
Heringebruikneming IJzeren Rijn is belangrijk.
Persbericht van het gemeentelijk Havenbedrijf van Atwerpen.
Download PDF
28-11-2008
Samenwerkingsverband steekt website in een nieuw jasje
De website van het samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg is in een nieuw jasje gestoken en vandaag online gegaan.De nieuwe lay-out geeft een betere toegankelijkheid voor de sitebezoeker. De site informeert de bezoeker over de inspanningen en acties van het samenwerkingsverband, die ertoe dienen dat het historisch tracé van de IJzeren Rijn niet wordt gereactiveerd maar dat  naar een goed alternatief wordt gezocht.  ... Download PDF
11-05-2007

Persbericht SWZ IJzeren Rijn quickscan N280
De Provincie Limburg heeft, samen met het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg, een verkennend onderzoek (quick scan) laten uitvoeren naar de eventuele meerwaarde van de N280/A52-variant van de IJzeren Rijn. Dit in vergelijking met de overeengekomen A3-variant waarin een spoorboog rond Roermond, een ... Download PDF (6,19kb)

19-04-2007

Uitspraak minister verbaasd samenwerkingsverband enorm
Het samenwerkingsverband heeft met ontsteltenis kennis genomen van de uitspraak van minister Eurlings op basis waarvan over het historisch tracé tussen Budel en Weert 5 tot 7 treinen per dag zouden mogen gaan rijden. Voorzitter Gerard IJff stelt dat tot nu toe steeds van maximaal 10 treinen per week is uitgegaan en waarop ook de ontheffing van de Flora en Faunawet en Natuurbeschermingswet is gebaseerd. Overigens was het bestendig gebruik van deze spoorlijn tussen 1991 en 2004 één trein ... lees verder

10-04-2007

Samenverwerkingsverband IJzeren Rijn biedt kamerleden petitie aan
Vandaag bood voorzitter Gerard IJff van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een petitie aan. Van de delegatie maakten onder andere deel uit verkeerswethouder Anton Kirkels van Weert en Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor het standpunt van de regio Midden-Limburg over het rijden van goederentreinen over een deel van het historische tracé. De kamercommissie, die breed aanwezig was ... Download PDF

28-02-2007

Brede motie tegen IJzeren Rijn Noord Brabant en Limburg
Vertegenwoordigers van CDA, PvdA, VVD, D66, CU, GL en SP, allen kandidaten voor Provinciale Staten in Noord-Brabant en Limburg, hebben op 26 februari 2007 in Budel afgesproken na de verkiezingen in de nieuwe Provinciale Staten van beide provincies met een motie te komen over de IJzeren Rijn. Zij deden deze uitspraken in een debat ter voorbereiding van de verkiezingen van PS op 7 maart as., georganiseerd door het samenwerkingsverband IJzeren Rijn ... lees verder

09-02-2007
Politiek debat IJzeren Rijn kleur bekennen in de provincie
Zeven politieke partijen in Noord-Brabant en Limburg zijn uitgenodigd om in een openbaar debat met bewoners langs het tracé van de IJzeren Rijn hun standpunt en positie duidelijk te maken over het al of niet reactiveren van het historisch tracé. Vandaar dat het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn op maandag 26 februari 2007 een debat “IJzeren Rijn, kleur bekennen in de provincie” organiseert met provinciale politici in het gemeenschapshuis De Borgh, ... lees verder
16-01-2007
Politiek debat over IJzeren Rijn in Weert uitgesteld
Over de IJzeren Rijn is op 13 november jl. in Weert een politiek debat gevoerd door vertegenwoordigers van diverse politieke partijen in de Tweede Kamer. Dat debat was georganiseerd door de betrokken gemeenten langs de IJzeren Rijn en werd door honderden belangstellenden en betrokkenen gevolgd. Tijdens dit debat kondigden de Kamerleden aan dat zij na de verkiezingen, op maandag 22 januari 2007, opnieuw naar Weert zouden komen voor een vervolgdebat. Die bijeenkomst wordt tot nader order uitgesteld. Reden daarvoor is ... lees verder
12-12-2006
Gemeenten bieden minister Peijs 30.000 handtekeningen aan
De gemeenten langs het historisch tracé van de IJzeren Rijn en de partners in het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn zijn tegen een IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen. Zo’n IJzeren Rijn gaat immers ten koste van de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Om de argumenten van deze gemeenten kracht bij te zetten worden op donderdag 14 december 2006 in Den Haag totaal ruim 30.000 handtekeningen aangeboden aan de verantwoordelijke minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. De burgemeester van Weert ... lees verder
15-11-2006
Gemeenten blij met de ruggesteun vanuit de Kamer en spoedbrief aan minister Peijs
De gemeenten langs de IJzeren Rijn zijn blij met de ruggesteun vanuit de Kamer en de spoedbrief die de fracties CDA, VVD, PvdA, SP, Groenlinks en D66 aan minister Peijs sturen. Zij zullen daarin vragen de voorgenomen werkzaamheden aan de IJzeren Rijn op het baanvak Budel - Weert per direct te stoppen. De fracties zien het rijden vanuit Antwerpen met 2 treinen per dag over het spoorvak Budel - Weert als beginnend gebruik van de IJzeren Rijn, zo hebben zij op maandag 13 november aangegeven ... lees verder
31-10-2006
Tentoonstelling over IJzeren Rijn van start in Weert
In het kader van de communicatiecampagne wordt op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november in de centrale hal van het stadhuis van Weert een tentoonstelling over de IJzeren Rijn gehouden. Het is de bedoeling met deze tentoonstelling de inwoners van de gemeenten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen te informeren over de gevolgen van de IJzeren Rijn voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van dit deel van Midden-Limburg en Zuidoost Brabant ... lees verder
21-10-2006
Na een week al duizend handtekeningen tegen IJzeren Rijn
Naast de handtekeningenactie “wakkervandeijzerenrijn” start de regio Weert een “vlaggenactie” tegen de Trans Europese goederenvervoerlijn IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen. Deze actie roept instanties, organisaties en bedrijven op om zich collectief te scharen achter de actie voor het behoud van leefbaarheid, veiligheid ... lees verder
15-06-2006
Werkzaamheden aan IJzeren Rijn waarschijnlijk in 2004 uitgevoerd
Dit persbericht is in samenspraak met ProRail tot stand gekomen.
ProRail en gemeente Weert hebben vanochtend het tracé van de IJzeren Rijn tussen Weert en Budel bezocht. Geconstateerd is dat er groepen spoorbielzen zijn vervangen. De toelichting van ProRail maakt aannemelijk dat die werkzaamheden niet van recente datum zijn. Volgens ProRail betreft het baanvakverbeteringen die in 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. Onduidelijk is gebleven of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden met de daarvoor benodigde ontheffingen ... lees verder
14-06-2006
Gemeenten starten gezamenlijke actie tegen IJzeren Rijn
Tekst volgt nog... lees verder
14-06-2006
Weert verzoekt minister Veerman om handhaving in kader van werkzaamheden IJzeren Rijn
In kader van werkzaamheden aan IJzeren Rijn
Het college van B&W van de gemeente Weert heeft vandaag een brief gestuurd naar minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin het vraagt om een onderzoek naar werkzaamheden die onlangs zijn verricht aan een gedeelte van het tracé van de IJzeren Rijn tussen Weert en Budel ... lees verder
30-03-2006
Neen tegen een Belgische IJzeren Rijn dwars door Nederlandse Gemeenten
Weert, Haelen, Heythuysen en Cranendonck vinden uithaal Belgische staatssecretaris naar Peijs ongehoord. De gemeenten Weert, Haelen, Heythuysen en Cranendonck zijn verontwaardigd over de uithaal van de Belgische Staatssecretaris Tuybens in de Volkskrant (30/03/06) en steunen de houding van minister Peijs in het dossier van de IJzeren Rijn. De 4 Zuid-Nederlandse gemeenten liggen pal op het traject van de IJzeren Rijn en zijn resoluut tegen een IJzeren Rijn die met gevaarlijke nachttransporten de veiligheid, leefbaarheid en nachtrust van duizenden gezinnen in gevaar zal brengen ... lees verder
30-03-2006
Gemeenten vinden uithaal Belgische staatssecretaris naar Peijs ongehoord
De gemeenten Weert, Haelen, Heythuysen en Cranendonck zijn verontwaardigd over de uithaal van de Belgische Staatssecretaris Tuybens in de Volkskrant (30/03/06) en steunen de houding van minister Peijs in het dossier van de IJzeren Rijn. De 4 Zuid- Nederlandse gemeenten liggen pal op het traject van de IJzeren Rijn en zijn resoluut tegen een IJzeren Rijn die met gevaarlijke nachttransporten de veiligheid, leefbaarheid en nachtrust van duizenden gezinnen in gevaar zal brengen. Minister Peijs heeft steeds begrip getoond voor de ... lees verder
19-12-2005
Kamerlid Jos Hessels bezoekt Weert in het kader van de IJzeren Rijn
Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Weert bezoekt het CDA-kamerlid Jos Hessels maandag 19 december a.s. het gemeentebestuur van Weert dat hem zal informeren over wat het standpunt is van de grensregio rond Weert over het dossier IJzeren Rijn, de spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied ... lees verder
27-10-2005
Zeven gemeentebesturen lichten kamerleden in over standpunt IJzeren Rijn op 1 november
De zeven gemeentebesturen uit het Nederlands-Belgische grensgebied bij Weert informeren dinsdag 1 november a.s. om 13.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer de desbetreffende woordvoerders van de Kamer over het standpunt van de gemeenten aangaande het opnieuw in gebruik nemen van de oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Reactivering van deze zogeheten IJzeren ... lees verder
25-10-2005
Gouverneur Frissen deelt zorgen gemeentebesturen over IJzeren Rijn
Om hun zorg te uiten over de plannen voor de goederenspoorlijn IJzeren Rijn, heeft woensdag 25 oktober een bestuursdelegatie namens de gemeentebesturen van Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen een gesprek gehad met Gouverneur L. Frissen. De afvaardiging bestond uit burgemeester J. Niederer van Weert en A. Kirkels, wethouder voor o.a. verkeersaangelegenheden van de gemeente Weert. Het gesprek vond plaats op het Gouvernement in Maastricht ... lees verder
21-10-2005
IJzeren Rijn pleegt onaanvaard- bare aanslag op veiligheid en leefbaarheid grensregio
De zeven gemeentebesturen uit het Nederlands-Belgische grensgebied bij Weert hebben dinsdag 25 oktober de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, geïnformeerd over hun standpunt aangaande het opnieuw in gebruik nemen van de oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Reactivering van deze zogeheten IJzeren Rijn zonder voorafgaande, grondige en structurele maatregelen betekent voor de zeven gemeenten een niet te aanvaarden aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in de regio ... lees verder
14-07-2005
Cranendonck en Weert tegen toestemming Prorail om op korte termijn goederen te te vervoeren over de IJzeren Rijn
ProRail lapt regels aan zijn laars
De Nederlandse spoorbeheerder ProRail wil de Belgische vervoerder Dillen & Lejeune Cargo (DLC) toestemming verlenen op korte termijn goederen te vervoeren van Antwerpen naar Born via het gedeelte van de IJzeren Rijn tussen Budel-Schoot (Belgische grens) en Weert. De gemeenten Weert en Cranendonck maken zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de natuur, het leefmilieu, de leefbaarheid en de externe veiligheid in hun gemeenten als deze toestemming wordt verleend ... lees verder
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven