Werkzaamheden aan IJzeren Rijn
waarschijnlijk in 2004 uitgevoerd

Dit persbericht is in samenspraak met ProRail tot stand gekomen.
ProRail en gemeente Weert hebben vanochtend het tracé van de IJzeren Rijn tussen Weert en Budel bezocht. Geconstateerd is dat er groepen spoorbielzen zijn vervangen. De toelichting van ProRail maakt aannemelijk dat die werkzaamheden niet van recente datum zijn. Volgens ProRail betreft het baanvakverbeteringen die in 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. Onduidelijk is gebleven of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden met de daarvoor benodigde ontheffingen.

Prorail heeft toegezegd de gemeente Weert inzicht te verschaffen in het dossier van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij gevraagde ontheffingen. Dit om te kunnen toetsen of deze werkzaamheden op een correcte wijze en met de vereiste ontheffingen hebben plaatsgevonden.

Over de bevindingen zal minister Veerman door de gemeente Weert worden geïnformeerd.

Datum persbericht: 15-06-2006
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven