Gemeenten blij met de ruggesteun vanuit
de Kamer en spoedbrief aan minister Peijs

De gemeenten langs de IJzeren Rijn zijn blij met de ruggesteun vanuit de Kamer en de spoedbrief die de fracties CDA, VVD, PvdA, SP, Groenlinks en D66 aan minister Peijs sturen. Zij zullen daarin vragen de voorgenomen werkzaamheden aan de IJzeren Rijn op het baanvak Budel - Weert per direct te stoppen. De fracties zien het rijden vanuit Antwerpen met 2 treinen per dag over het spoorvak Budel - Weert als beginnend gebruik van de IJzeren Rijn, zo hebben zij op maandag 13 november aangegeven.

Het tijdelijk rijden werd twee jaar geleden in de Tweede Kamer door een motie van Hessels/Hofstra verboden. De 6 fracties zullen er gezamenlijk bij de minister per spoedbrief op aandringen het opknappen van het baanvak Budel - Weert per direct te stoppen. In de eerstvolgende vaste Kamercommissie zal dit onderwerp door de zes fracties worden geagendeerd. Jos Hessels van de fractie CDA neemt het initiatief.

De regio Weert ziet uit naar de brief van de zes fracties aan de minister van Verkeer en Waterstaat en haar standpunt inzake het stopzetten van de voorgenomen werkzaamheden op het baanvak Budel / Weert. Ook de daarop volgende discussie in de 1e vaste Kamercommissie na het verkiezingenreces zien zij met grote belangstelling tegemoet. Het politieke debat heeft totaal 10 standpunten, acties en conclusies opgeleverd:
1. De zes fracties spreken een unaniem nee uit tegen het gebruiken van het historisch tracé van de IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen (not now, not ever, never !).
2. Alle zes fracties zijn voor een integrale aanpak waarbij het gehele tracé wordt bezien in plaats van een stuksgewijze aanpak (geen salamitactiek).
3. De 6 fracties sturen gezamenlijk een spoedbrief aan de minister om het opknappen van het baanvak Budel – Weert per direct te stoppen. In de eerstvolgende vaste Kamercommissie zal dit onderwerp door de zes fracties worden geagendeerd.
4. De fracties zullen een actieve houding in het dossier van de IJzeren Rijn hanteren.
5. De zes fracties zullen niet wachten op een Duits standpunt maar ook vooraf en vanuit de Kamer een eigen Nederlandse koers bepalen.
6. De zes fracties zijn voorstander om alternatieven te formuleren met inbegrip van de Belgische belangen.
7. De zes fracties zijn van mening dat er meer contact moet zijn over de afwegingen, suggesties en alternatieven in België, Nederland en Duitsland.
8. De regio moet zich niets laten wijsmaken. De bevolking moet de vinger aan de pols houden.
9. Op maandag 22 januari is er een vervolg van deze avond in Weert. De 10 standpunten, acties en conclusies staan dan op de agenda in het licht van het ook uitvoeren van de acties en het gestand doen van standpunten.
10. In het Arbitrageverdrag is het recht van België voor gebruik van het historische tracé van de IJzeren Rijn opgenomen. Volgens de CDA-fractie betreft het niet het tracé door Weert maar het tracé door het kanton Sittard. Deze lezing plaatst vraagtekens bij de opdracht aan de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen om het historische tracé te onderzoeken op vervoersintensiteiten, ontwerp, kosten en kostenverdeling. Van het politieke debat zijn opnamen gemaakt.

15 | 11 | 2006
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven