Politiek debat over IJzeren Rijn in Weert uitgesteld

Over de IJzeren Rijn is op 13 november jl. in Weert een politiek debat gevoerd door vertegenwoordigers van diverse politieke partijen in de Tweede Kamer. Dat debat was georganiseerd door de betrokken gemeenten langs de IJzeren Rijn en werd door honderden belangstellenden en betrokkenen gevolgd. Tijdens dit debat kondigden de Kamerleden aan dat zij na de verkiezingen, op maandag 22 januari 2007, opnieuw naar Weert zouden komen voor een vervolgdebat. Die bijeenkomst wordt tot nader order uitgesteld. Reden daarvoor is dat er nog geen antwoorden van de Minister zijn op de schriftelijke vragen die de Vaste Commissie voor Verkeer & Waterstaat over dit onderwerp heeft gesteld. Ook een eventueel debat in de Kamer laat nog langer op zich wachten. Daarom kunnen op dit moment weinig nieuwe inhoudelijke zaken wordt gemeld.

De verschillende Kamerleden hebben laten weten dat een grootschalige bijeenkomst nu dus niet zinvol is. Zodra er een debat heeft plaatsgevonden over de IJzeren Rijn met de Vast Commissie voor Verkeer & Waterstaat wordt een nieuwe openbare bijeenkomst met de Kamerleden in Weert belegd.

Overleg
Wel vindt er op 22 januari een overleg plaats tussen enkele Kamerleden en bestuurders van de betrokken gemeenten en het samenwerkingsverband. Dat is een besloten bijeenkomst die in het teken staat van het bijpraten van de Kamerleden over de recente ontwikkelingen rond o.a. het opknappen van het tracé Budel-Weert. Na afloop van die bijeenkomst wordt de pers van de uitkomsten daarvan op de hoogte gesteld.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven