Politiek debat IJzeren Rijn kleur bekennen
in de provincie

Zeven politieke partijen in Noord-Brabant en Limburg zijn uitgenodigd om in een openbaar debat met bewoners langs het tracé van de IJzeren Rijn hun standpunt en positie duidelijk te maken over het al of niet reactiveren van het historisch tracé. Vandaar dat het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn op maandag 26 februari 2007 een debat “IJzeren Rijn, kleur bekennen in de provincie” organiseert met provinciale politici in het gemeenschapshuis De Borgh, Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 in de gemeente Cranendonck (Budel).

Het debat begint om 19.30 uur en vooraf is er gelegenheid om de tentoonstelling over de IJzeren Rijn te bezichtigen. Het gaat hier niet om het uitgestelde debat met landelijke politici dat eerder op 22 januari van dit jaar was gepland, maar om een debat met provinciale politici uit Noord-Brabant en Limburg.

Grote zorgen
Bij uitvoering van het Nederlands – Belgische Arbitrageverdrag IJzeren Rijn, worden in België, Nederland en Duitsland totaal 16 steden en dorpen doorsneden door het tracé van deze toekomstige Trans Europese Goederenspoorlijn. Circa 100 treinen per dag zullen vooral in de nachtelijke uren door deze dorpen en steden rijden en de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid fors aantasten. Meer dan 30.000 burgers in België, Nederland en Duitsland hebben via de handtekeningenactie “wakkervandeijzerenrijn” al te kennen gegeven zich grote zorgen te maken over deze IJzeren Rijn over het historisch tracé.

Ook politici wakker?
Vlak voor de provinciale verkiezingen van 7 maart 2007 wil het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn, door middel van een openbaar debat tussen burgers en politieke fracties, duidelijk krijgen hoe de politieke fracties in de provinciale staten zich zullen inzetten voor de belangen van hun burgers. Plaatsen zij het dossier van de IJzeren Rijn op een dominantie plaats in een toekomstig coalitieakkoord en zo ja, wat is dan hun inzet? Liggen alleen de bewoners langs de IJzeren Rijn wakker of liggen ook de provinciale bestuurders in Noord Brabant en Limburg wakker van de IJzeren Rijn?

Kamerleden
Al eerder, op maandag 13 november 2006, hebben zes fracties uit de Tweede Kamer zich “kamerbreed” uitgesproken tegen een IJzeren Rijn over het historisch tracé. De zes kamerfracties waarschuwden voor een proces dat zich kenmerkt door het stapsgewijs in gebruik nemen van het historisch tracé. Door het opknappen van het baanvak Budel - Weert in januari 2007 zijn de zorgen bij bewoners en gemeenten dan ook fors toegenomen.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven