Zeven gemeentebesturen lichten
kamerleden in over standpunt IJzeren Rijn
op 1 november

(Dit is een bericht mede namens de gemeenten Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Cranendonck, Heythuysen en Haelen)
 
De zeven gemeentebesturen uit het Nederlands-Belgische grensgebied bij Weert informeren dinsdag 1 november a.s. om 13.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer de desbetreffende woordvoerders van de Kamer over het standpunt van de gemeenten aangaande het opnieuw in gebruik nemen van de oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Reactivering van deze zogeheten IJzeren Rijn - die over het grondgebied van de gemeenten loopt - zonder dat er voorafgaande, grondige en structurele maatregelen worden genomen, betekent voor de zeven gemeenten een niet te aanvaarden aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in de regio.
Burgemeester Jacques Niederer van Weert staat aan het hoofd van de bestuurlijke delegatie. De portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de zeven gemeenten maken ook deel uit van het gezelschap.

De Belgische overheid voorziet een verdere groei in het goederentransport van en naar de haven van Antwerpen en wil dit transport zoveel mogelijk over water en per spoor laten plaatsvinden. De Belgische gemeenten Overpelt, Neerpelt en Hamont–Achel en de Nederlandse gemeenten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen zijn van mening dat reactivering van de IJzeren Rijn zonder rigoureuze maatregelen voor het behoud van de leefbaarheid in de woongebieden onuitvoerbaar is.

De regio Overpelt (B) tot Haelen (Nld) omvat ca. 40 km van het tracé van de IJzeren Rijn. Dat is bijna de helft van het totale tracé op Belgisch en Nederlandse grondgebied. Een regio met ca. 125.000 inwoners waar stedelijke gebieden dreigen te worden doorsneden door een toekomstige Trans Europese Goederenspoorlijn.

Schetsboek
Door middel van een nu opgesteld ’Schetsboek IJzeren Rijn’ willen de zeven gemeenten bij de Belgische en Nederlandse regering aandacht vragen voor de zorgen van de regio. Het schetsboek, dat op 25 oktober jl. ook aan minister Peijs werd overhandigd, wil aantonen dat levensvatbare alternatieven voor de ‘ruimtelijke en milieutechnische inpassing’ van het tracé IJzeren Rijn in de betrokken regio’s in België en Nederland ingrijpende maatregelen vergen.

Datum persbericht: 27-10-2005
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven