IJzeren Rijn pleegt onaanvaardbare aanslag
op veiligheid en leefbaarheid grensregio

De zeven gemeentebesturen uit het Nederlands-Belgische grensgebied bij Weert hebben dinsdag 25 oktober de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, geïnformeerd over hun standpunt aangaande het opnieuw in gebruik nemen van de oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Reactivering van deze zogeheten IJzeren Rijn zonder voorafgaande, grondige en structurele maatregelen betekent voor de zeven gemeenten een niet te aanvaarden aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in de regio.

De Belgische overheid voorziet een verdere groei in het goederentransport van en naar de haven van Antwerpen en wil dit transport zoveel mogelijk over water en per spoor laten plaatsvinden. De Belgische gemeenten Overpelt, Neerpelt en Hamont–Achel en de Nederlandse gemeenten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen zijn van mening dat reactivering van de IJzeren Rijn zonder rigoureuze maatregelen voor het behoud van de leefbaarheid in de woongebieden onuitvoerbaar is.

De regio Overpelt (B) tot Haelen (Nld) omvat ca. 40 km van het tracé van de IJzeren Rijn. Dat is bijna de helft van het totale tracé op Belgisch en Nederlandse grondgebied. Een regio met ca. 125.000 inwoners waar stedelijke gebieden dreigen te worden doorsneden door een toekomstige Trans Europese Goederenspoorlijn.

Schetsboek
Door middel van het nu opgestelde ’Schetsboek IJzeren Rijn’ willen de zeven gemeenten bij de Belgische en Nederlandse regering aandacht vragen voor de zorgen van de regio. Het schetsboek, dat op 25 oktober aan minister Peijs wordt overhandigd, wil aantonen dat levensvatbare alternatieven voor de ‘ruimtelijke en milieutechnische inpassing’ van het tracé IJzeren Rijn in de betrokken regio’s in België en Nederland ingrijpende maatregelen vergen. Het schetsboek is op deze website als pdf-bestand (klik op de link) te downloaden. Het aanbieden van het schetsboek aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven in de Belgische Federale Regering, de heer Bruno Tuybens, zal, als gevolg van de recente herschikking in de Federale Regering, op een later tijdstip plaatsvinden.

Impuls
In het bijzonder de Belgische gemeentebesturen vinden het absoluut noodzakelijk, dat er naast te nemen begeleidende maatregelen voor wat betreft de omgeving (geluid, verkeer, bereikbaarheid, trilling, veiligheid etc), de IJzeren Rijn een impuls dient te betekenen voor de regio (economische ontsluiting, personenvervoer etc.).

Impliciet ingestemd
De Belgische regering heeft de Nederlandse overheid gevraagd mee te werken aan reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn. De leden van de Nederlandse Staten-Generaal hebben door goedkeuring te geven aan het Arbitrageverdrag IJzeren Rijn impliciet ingestemd met reactivering van deze spoorlijn. Het permanente Hof van Arbitrage heeft bepaald dat België het recht heeft specificaties voor het IJzeren Rijn-tracé in Nederland vast te stellen die het mogelijk maken de verbinding tussen België en Duitsland voort te zetten. Nederland en België moeten dan wel overeenstemming bereiken over de uit te voeren werkzaamheden om de spoorlijn uiteindelijk te reactiveren

1 November: opnieuw naar Den Haag
Op dinsdag 1 november a.s. reizen de zeven gemeentebesturen opnieuw naar Den Haag. Daar ontmoeten ze om 13.30 uur in de hal van het Tweede Kamergebouw de woordvoerders van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat om het standpunt over de IJzeren Rijn ook onder de aandacht te brengen van de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. De portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de zeven gemeenten zullen daarbij aanwezig zijn.

Datum persbericht: 21-10-2005
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven