Gemeenten bieden minister Peijs 30.000
handtekeningen aan

De gemeenten langs het historisch tracé van de IJzeren Rijn en de partners in het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn zijn tegen een IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen. Zo’n IJzeren Rijn gaat immers ten koste van de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Om de argumenten van deze gemeenten kracht bij te zetten worden op donderdag 14 december 2006 in Den Haag totaal ruim 30.000 handtekeningen aangeboden aan de verantwoordelijke minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. De burgemeester van Weert, de heer Jacques Niederer, zal de delegatie leiden.

In de actiecampagne “Wakker van de IJzeren Rijn” zijn in de regio Weert tot op heden ca. 9.700 handtekeningen ingezameld. Tijdens het politieke debat met de fracties CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 zijn door de Milieufederatie Limburg 12.000 handtekeningen en vanuit Duitsland 9.000 handtekeningen aan dit aantal toegevoegd. In totaal ruim 30.000 inwoners voelen zich bedreigd, staan op om zich te verweren en liggen “wakker van de IJzeren Rijn”.

Fracties tegen
In een politiek debat op 13 november jl. in Weert, plaatsten de fracties van CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en D66 zich unaniem achter het standpunt van de regio. Hun uitspraak “not now, not ever, never” was zonneklaar. Ook haalden de fracties het besluit van de Tweede Kamer aan, dat er geen tijdelijk gebruik mag ontstaan op het tracégedeelte tussen Budel en Weert. De fracties hebben hun standpunt per brief aan de minister kenbaar gemaakt en hebben haar verzocht geen onomkeerbare stappen te ondernemen voordat er met haar is gesproken over het voorgenomen opknappen van het baanvak tussen Budel en Weert.

Commissie
In een gezamenlijke brief van 18 september 2006 aan minister Peijs hebben de gemeenten verzocht hun zienswijze zelf kenbaar te mogen maken aan de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen. Deze Belgisch-Nederlandse commissie geeft de beide regeringen advies over de te maken kosten bij reactivering van de IJzeren Rijn. Ook wil de regio betrokken worden bij de activiteiten van de commissie op basis van hoor en wederhoor en wil zij actief en vooraf geïnformeerd worden over de informatie aan de commissie en de voortgang van de werkzaamheden van de commissie. Tot op heden heeft de minister niet op dit verzoek geantwoord.

Tijdelijk rijden
Tot slot willen de gemeenten tijdens het bezoek aan de minister ook stil staan bij het voornemen van Prorail om het baanvak Budel-Weert voor ca. € 6 miljoen op te knappen om het rijden met goederentreinen vanuit Antwerpen mogelijk te maken. De Belgische overheid hecht bijzonder veel waarde aan dit tijdelijke gebruik als voorpost van definitief gebruik. De betrokken gemeenten worden tot een juridische strijd gedwongen om het tijdelijke rijden via dit baanvak te voorkomen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich al in 2005 uitgesproken tegen dit tijdelijke rijden over het historisch tracé. Het baanvak Budel-Weert is al lange tijd (sinds 1991) niet structureel in gebruik en maakt deel uit van het historisch tracé.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven