Kamerlid Jos Hessels bezoekt Weert in het
kader van de IJzeren Rijn

Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Weert bezoekt het CDA-kamerlid Jos Hessels maandag 19 december a.s. het gemeentebestuur van Weert dat hem zal informeren over wat het standpunt is van de grensregio rond Weert over het dossier IJzeren Rijn, de spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Zoals bekend, heeft de Belgische regering het voornemen deze spoorlijn hernieuwd in gebruik te nemen voor goederenvervoer. Weert verzet zich samen met de 6 regiogemeenten aan zowel de Nederlandse als de Belgische kant van de grens fel tegen het reactiveren van de spoorlijn. Het voor goederenvervoer opnieuw in gebruik nemen, zonder voorafgaande, grondige en structurele maatregelen, betekent voor de gemeenten een niet te aanvaarden aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in de regio, vinden zij.

Het bezoek van de heer Hessels begint om 12.30 uur in het stadhuis van Weert. Tijdens een overleg wordt hij geïnformeerd over het standpunt van de 7 gemeenten en de zorgen die zij hebben bij reactivering van de spoorlijn. Ook wordt de huidige gang van zaken besproken rondom de voorgenomen toewijzing van capaciteit aan het Belgische Dille & Lejeune Cargo. Verder komen de voorgenomen werkzaamheden van ProRail aan het spoor door het Vogelrichtlijngebied Weerter- en Budelerbergen aan de orde en de toetsing van deze werkzaamheden en het gebruik van de spoorlijn aan de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Locaties bezoeken
Direct na de lunch wordt de heer Hessels vanaf 14.00 uur langs diverse locaties geleid die in verband staan met het mogelijk reactiveren van de IJzeren Rijn. Zo bekijkt hij in Neerpelt (B) de spoorwegovergang nabij het emplacement, de spoorwegovergang in de dorpskern van Hamont (B) en de spoorwegovergang in de kern van het dorp Budel-Schoot (NL). In Budel-Schoot spreekt de heer Hessels met een aantal bewoners van woningen die direct aan het spoor liggen. Verder wordt hem getoond hoe de goederenspoorlijn dwars door het centrum van Weert zou gaan lopen.

Foto's van het bezoek van CDA-kamerlid Jos Hessels op maandag 19 december 2005 aan de gemeenten Weert en Cranendonck. Dhr. Hessels sprak o.a. met enkele omwonenden van de spoorlijn in Budel-Schoot en de aanwezige media over de IJzeren Rijn.

Datum persbericht: 09-12-2005
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven