Gouverneur Frissen deelt zorgen
gemeentebesturen over IJzeren Rijn

Om hun zorg te uiten over de plannen voor de goederenspoorlijn IJzeren Rijn, heeft woensdag 25 oktober een bestuursdelegatie namens de gemeentebesturen van Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen een gesprek gehad met Gouverneur L. Frissen. De afvaardiging bestond uit burgemeester J. Niederer van Weert en A. Kirkels, wethouder voor o.a. verkeersaangelegenheden van de gemeente Weert. Het gesprek vond plaats op het Gouvernement in Maastricht.

De vier gemeenten zijn van mening, dat de IJzeren Rijn de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in hun gebied dreigt te verstoren wanneer geen afdoende maatregelen worden genomen bij de aanleg van de goederenlijn. Die maatregelen zouden minstens het uitvoeringsniveau moeten hebben dat wordt gehanteerd bij de aanleg van de Betuwelijn. De Nederlandse en de Belgische overheid zetten echter tot nu toe in op een sobere uitvoering van de IJzeren Rijn, dus zonder afdoende maatregelen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en veiligheid van Noord-Brabant en Nederlands en Belgisch Limburg, is de opvatting van de gemeentebesturen die aan het tracé van de spoorlijn zijn gesitueerd.

De gemeenten vinden, dat de provincie Limburg een prominente rol zou kunnen spelen om de zorgen van de vier gemeenten vooral ook bij de Nederlandse en Belgische centrale overheden neer te leggen.

Het gesprek met de Gouverneur is constructief verlopen. Gouverneur Frissen maakte duidelijk, dat een tijdelijke ingebruikname van de IJzeren Rijn wat hem betreft niet aan de orde is. Dat geldt ook voor ingebruikname van het historische tracé. Hij deelt voorts de zorg van de gemeentebesturen rond de veiligheid en leefbaarheid bij een ‘sobere’ uitvoering van de lijn.

De Gouverneur gaf aan, dat de Provincie Limburg grote waarde hecht aan de constructieve dialoog die zij voert met de Belgische, en in dit geval Vlaamse overheden. ‘Limburg hecht als de meest internationale provincie van Nederland sterke waarde aan de samenwerking over de grenzen. Wij zijn met onze Belgische buren in gesprek over tal van dossiers die van groot belang zijn voor Limburg. Daar horen ook diverse internationale vervoerscorridors bij. In Vlaanderen leeft het belang van de IJzeren Rijn heel sterk. Als je dat weet, en je weet dat wij als Limburg tegelijkertijd met de Belgen over allerlei zaken in gesprek willen zijn, kun je je niet permitteren om op dit dossier niet thuis te geven. Maar nogmaals, een tijdelijke ingebruikname en via het huidige tracé kan volgens ons ook niet. En we delen de zorg van de gemeentebesturen waar het gaat om de veiligheid en leefbaarheid’.

Datum persbericht: 25-10-2005
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven