Tentoonstelling over de IJzeren Rijn start in Weert

In het kader van de communicatiecampagne wordt op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november in de centrale hal van het stadhuis van Weert een tentoonstelling over de IJzeren Rijn gehouden. Het is de bedoeling met deze tentoonstelling de inwoners van de gemeenten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen te informeren over de gevolgen van de IJzeren Rijn voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van dit deel van Midden-Limburg en Zuidoost Brabant.

Op donderdag 2 november wordt de tentoonstelling om 9.30 uur geopend door wethouder Kirkels (gemeente Weert), wethouder Sleutels (gemeente Haelen), wethouder Verlinden (gemeente Heythuysen) en de heer Van der Wiel (plv. raadsvoorzitter gemeente
Cranendonck).

Problemen en mogelijke oplossingen
De tentoonstelling geeft een overzicht van de problemen die ontstaan bij openstelling van de IJzeren Rijn. Zo komen de leefbaarheid (bijv. geluidsoverlast), bereikbaarheid (bijv. dichte overwegen) en veiligheid (de risico’s bij vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen) aan de orde. Ook mogelijke oplossingen van de knelpunten komen in de tentoonstelling aan bod. Daarbij worden voorbeelden van oplossingen bij de Betuwelijn en het HSL-tracé aangehaald.

Er zijn continue twee personen aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de tentoonstelling kan ook de petitie tegen de sobere uitvoering van de IJzeren Rijn ondertekend worden.

31 | 10 | 2006
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven