J: Recreatiepark “De Weerterbergen”

Waar zich nu het Recreatiepark ‘De Weerterbergen’ bevindt, lag tot ca. 1985 buitenverblijf ‘Het Tranchee’ voor de leerlingen van het internaat van het Bisschoppelijk College.

Centraal hierin lag een grote waterplas die werd uitgegraven om met het gewonnen zand in 1913 de IJzeren Rijn te laten aansluiten op de spoorbrug. Na de verkoop van ‘Het Tranchee’ werd hier in meerdere fases het recreatiepark ‘Weerterbergen’ aangelegd.

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven