Actualisatie haalbaarheid A67 spoorlijn

In 2001 hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg een haalbaarheidstudie laten uitvoeren naar de A-67-spoorlijn, als mogelijk alternatief voor de IJzeren Rijn. Een spoorlijn parallel aan de A-67 kan een extra economische impuls geven aan het logistieke knooppunt Venlo en de ruime regio Noord-Limburg/Zuidoost Brabant. Bovendien levert het historische IJzeren Rijn tracé voor Nederland nagenoeg geen toegevoegde waarde op maar resulteert in aanzienlijke ...
 
 
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven