2 Grens tussen Nederland en Duitsland

 
Grenzen zijn slechts afspraken die de natuur negeert. Dat gaat niet op voor de IJzeren Rijn. Precies op de plek waar beide landen elkaar ontmoeten valt door de begroeiing op waar Duitsland begint. Op Nederlands grondgebied is het onderhoud van de IJzeren Rijn zichtbaar. Aan Duitse zijde zorgt begroeiing ervoor dat het spoor bijna niet meer te zien is.
 
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven