Balkenende zaait verwarring

Kamer wil uitleg over uitlatingen over IJzeren Rijn

REGIO WEERT - De fracties van PvdA en VVD in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk uitleg over de toezegging van premier Balkenende om een tijdelijk en beperkt gebruik van het historisch tracé van de IJzeren Rijn te willen bekijken.

“Er liggen moties dat niet één, niet twee maar geen enkele trein over dit tracé rijdt, zonder dat het is aangepast”, zegt een verbaasd VVD-kamerlid Pieter Hofstra als verkeerswoordvoerder voor deze partij. GroenLinks fractiespecialist Wijnand Duyvendak herinnerde op zijn beurt aan eerdere uitspraken van verkeersminister Karla Peijs in de Kamer dat het tracé "pas met Sint-juttemis" wordt opengesteld.

Balkenende sprak vorige week in Hasselt samen met de Vlaamse premier Yves Leterme tijdens het 70-jarig jubileum van de Vlaamse werkgeversvereniging VKW Limburg. Balkenende zei op een nadrukkelijke vraag geen nee op de wens van de Vlaamse overheid om nu al op beperkte schaal treinen te laten rijden over het historisch tracé van Neerpelt naar Weert. “We moeten er goed met elkaar over spreken hoe we op dit punt met elkaar omgaan”, aldus Balkenende in Hasselt.

“Minister Peijs is mordicus tegen en premier Balkenende ziet een opening. Dat lijkt nou niet bepaald op een heldere lijn”, zegt het Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA). Zij krijgt Kamerbrede steun voor haar verzoek aan het kabinet om nog deze week met een schriftelijke uitleg te komen.

Op dit moment onderzoekt een Commissie van onafhankelijke deskundigen welke maatregelen nodig zijn en welke kosten er mee gemoeid zijn om mens en dier te beschermen tegen de nadelige gevolgen van een reactivering van de IJzeren Rijn. Het onderzoek van deze commissie is op zijn vroegst over een jaar afgerond.

Peter Clement
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven