Kamerleden in ‘Pact van Weert’ tegen IJzeren Rijn

Politieke partijen willen alternatieven op agenda Kamer
REGIO WEERT – Applaus , boe geroep en lachsalvo’s wisselen elkaar met regelmaat af tijdens het politiek debat over de IJzeren Rijn. In een bomvolle Academie voor Muziek en Dans in Weert moeten de Tweede Kamerleden Jos Hessels (CDA), Lia Roefs (PvdA), Frans Weekers (VVD), Arda Gerkens (SP) en het Eerste Kamerlid Tof Thissen (GroenLinks) en het kandidaat-Kamerlid Paul Wessels van D66 kleur bekennen. Bezoekers die geen plaats meer weten te bemachtigen in de zaal, kunnen in een aangrenzende ruimte op een groot tv-scherm de discussie volgen. Paul ’t Lam van bureau Apostrof uit Maastricht heeft de gave om met een flinke dosis humor de discussie te leiden zonder afbreuk te doen aan de ernst van het onderwerp. Hij heeft tevoren met alle politici afgesproken dat er geen partijpolitiek of verkiezingspropaganda wordt gevoerd, want daar is het publiek niet voor gekomen. “Kleur Bekennen” is het thema van de avond. De interruptiemicrofoon wordt veelvuldig door het publiek gebruikt.

Korea
Burgemeester Theo Schuurmans van het Belgische Hamont-Achel heeft meteen de zaal op de hand. “Er mag hier geen tweede Zaventem-dossier ontstaan waar vanuit de Brusselse salons wordt besloten over de leefbaarheid van de mensen in Noord-Limburg (B)”, zegt Schuurmans. Hij is tegen het goederenvervoer door de kernen van dorpen en steden. Schuurmans is wel een groot voorstander van uitbreiding van het grensoverschrijdend personenvervoer tussen Vlaanderen en Nederland. “Tussen Noord- en Zuid Korea is geen persoonsvervoer mogelijk.

Tussen Vlaanderen en Nederland is dat met de trein maar op één plaats mogelijk, bij Roosendaal. Als dat nu eens één plaats meer wordt via de lijn Antwerpen- Weert wordt de voorsprong op Korea wat ruimer” stelt Schuurmans tot grote hilariteit maar ook met instemming van de zaal. Vertegenwoordiger Heinz Schmitz van het stadsbestuur van het Duitse Wegberg dat aan het tracé grenst spreekt “ein stricktes Nein” uit tegen de IJzeren Rijn. En dat is in het Duits meer dan een gewoon “Nein”, legt hij uit.

Bovendien maakt hij nog eens duidelijk voor iedereen dat Duitsland niet gebonden is aan het historisch tracé. En dat Duitsland dus ook geen historische verplichting kent om de goederentreinen vanuit Antwerpen persé bij Dalheim over de grens te laten komen. De CDU-regering van NoordRijn Westfalen heeft alternatieven achter de hand en komt daar in december mee. Het Duitse standpunt kan beslissend zijn voor het traject dat de treinen uit Antwerpen naar het Ruhrgebied hebben af te leggen. De zes Nederlandse politici van CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 hebben weinig moeite om kleur te bekennen. “Nee, nee, nee” zo klinkt het uit eenstemmig uit hun gezamenlijke mond als het over de reactivering van het historisch tracé gaat.

Tijdens het politiek debat in Weert over de IJzeren Rijn werd veelvuldig gebruik gemaakt van de interruptiemicofoon Foto: Peter Clement

Maar tegelijkertijd zijn alle vertegenwoordigers van de landelijke partijen het er over eens dat samen met de Belgen naar alternatieven gekeken moet worden die ook voordelig uitpakken voor België. CDA Kamerlid Jos Hessels wijst opnieuw naar de Fenixlijn, de verbinding vanaf Genk via Sittard naar het Duitse Ruhrgebied. De partijen spreken die avond ter plekke een gezamenlijke tactiek af die bestaat uit tien actiepunten. Er wordt zelfs een naam voor bedacht: “Het Pact van Weert”.

Dat houdt behalve een unaniem ‘nee’ ook in: Een integrale aanpak in plaats van een salamitactiek. Een spoedbrief van de kamerfracties naar minister Peijs om de opknapbeurt van het baanvak Budel-Weert tegen te houden. Niet wachten op een Duits standpunt maar een eigen koers uitzetten. Alternatieven formuleren met inbegrip van de Belgische belangen. Meer contact over de afwegingen, suggesties en alternatieven in België, Nederland en Duitsland. De Tweede Kamer laten bewerkstelligen dat de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD) de kosten van alternatieve tracés ten gunste van België én Nederland meeneemt in hun opdracht. Om de zaal en de tienduizenden omwonenden langs het historisch tracé ervan te overtuigen dat er geen sprake is van verkiezingspropaganda, komen de politici na de verkiezingen op maandag 22 januari opnieuw naar Weert. Dan zullen zij verantwoording afleggen over het nakomen of niet nakomen van gedane beloften.

Peter Clement 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven