Briefwisselingen ministerie V&W

06-07-2011
Brief minister V&W aan Tweede Kamer. Beantwoording kamervragen.
Minister reageert op vragen van kamerlid Bashir n.a.v.  berichten in de pers over een onderzoek door de Europese commissie in die zin dat er geen sprake van Europese bemoeienis is en dat Nederland zich houdt aan haar verplichtingen uit het verdrag met België.
06-02-2009
Brief minister V&W aan Tweede Kamer. Beantwoording 88 kamervragen .
15-01-2009
Brief minister V&W aan Tweede Kamer. Beantwoording kamervragen Weekers en Aptroot over reactie op Tunnelplan.
18-12-2008
Brieven minister V&W aan de gemeenten Weert, Cranendonck en Leudal en aan de Tweede Kamer over het resultaat van de analyse van het "Tunnelplan Weert eo" door Prorail.
Brief aan gemeenten: Download PDF
Brief aan TK: Download PDF
Analyse Prorail: Download PDF
25-11-2008
Brief minister V&W aan kamer over het resultaat van het overleg met Belgie en Duitsland over over het alternatief tracé in Duitsland (A52).

Download PDF

29-09-2008
Brief minister V&W aan kamer over planning in de komende periode. Besluitvorming met Belgie over kostenverdeling, en met Belgie en Duitsland over alternatief tracé in Duitsland (A52).

Download PDF

18-08-2008
Brief minister V&W aan kamer over alternatieve tracés in Duitsland

Download PDF

22-07-2008
Brief minister aan tweede kamer inzake reactie aan ROVER over personenvervoer
25-06-2008
Brief minister V&W aan ROVER over personenvervoer

Download PDF

02-01-2008

Brief samenwerkingsverband IJ-R aan minister V&W inzake actualiseringsstudie N280
Download PDF

11-03-2008

Brief minister aan tweede kamer inzake stand van zake IJzeren Rijn
Download PDF

Brief Weert, Heythuysen, Haelen en Cranendonck aan Minister
Download PDF

21-12-2007

Brief minister V&W aan 2e kamer over resultaten onderzoek A67, Fenix en BAB 52 (variant A3)
Download PDF

03-12-2007

Brief minister V&W op kamervragen werktrein Prorail op spoorlijn Meinweg
Download PDF

09-07-2007

Brief minister V&W op kamervragen duits onderzoek BAB 52
Download PDF

09-07-2007

Brief minister V&W aan 2e kamer inzake actualiseringsstudie A67 en Fenixtracé alsmede vervoerprognoses
Download PDF

14-05-2007

Brief minister V&W aan kamer inzake alternatieven IJzeren Rijn
Download PDF

10-05-2007

Ministerie V&W n.a.v. aantal treinen over tracé Belgische grens - Weert
Download PDF

30-03-2007

Ministerie V&W n.a.v. vragen kamer
Download PDF

22-02-2007

Ministerie LNV en V&W n.a.v. vragen kamer over traject Budel-Weert

Download PDF

22-02-2007

Ministerie V&W n.a.v. vragen kamer over traject Budel-Weert

Download PDF

20-02-2007

Ministerie V&W n.a.v. vragen kamer over traject Budel-Weert
Download PDF

08-12-2006

Vragen van de kamer over het traject Budel-Weert geen IJzeren Rijn
Download PDF

14-09-2005

Gemeente Cranendonck en Weert aan minister V&W inzake kamervragen
Download PDF

18-08-2005

Vragen van de kamer over het traject Budel-Weert geen Ijzeren Rijn
Download PDF

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven